BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

19) AFYONKARAHİSAR EĞİTİM PROGRAMI (21.11.2018 – 23.11-2018)

Yerelsen’in yurt içi eğitim faaliyetleri çerçevesinde düzenlediği Ulusal :Eğitim Seminerleri’nin 19.’su Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. 21-23 Kasım tarihleri arasında İkbal Hotel’de düzenlenen eğitim seminerine sendikamıza üye 93 kuruluştan yaklaşık olarak 80 İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler yöneticisi ve personeli katıldı.

Seminerin ilk kısmında İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Sedat MURAT  tarafından katılımcılara, Çalışma Hatayı ve Sendikal İlişkilerde Etik başlıklı eğitim semineri verildi. Eğitim seminerinin ikinci kısmında ise Eski İş Baş Müfettişi Mehmet KOÇAK tarafından katılımcılara Çalışma Hayatı ile İlgili Güncel Meseleler anlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar hakkında yönetmelik üzerinde uzun bir sunum gerçekleştirildi.