BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

2) YEREL İŞ BARIŞI PROJESİ (29.11.2006 – 28.09.2007)


16 Eylül Çarşamba 2015.

yerel iş barışı

Sendikamız koordinatörlüğünde, Hizmet-İş Sendikası ortaklığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki ile yürütülen AB. destekli Yerel İş Barışı Projesi, 30 Kasım 2006 itibariyle başlamış, 10 ay süren proje, 8-9 Eylül 2007 tarihlerinde Kartepe Green Park Hotel’de gerçekleştirilen YEREL İŞ BARIŞI KONGRESİ ile sona ermiştir.
Yerel İş Barışı Kongresine kadar gelinen süreçte proje kapsamında;

“60 işyeri kurul üyesinin katıldığı eğitim seminerinde “İşyeri Kurullarının Çalışma Esasları” ile “Sosyal Diyalogun AB ve Türkiye Uygulamaları” değerlendirilmiştir.

Yine, 30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyesine “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Standartları”, “İş Kazaları” gibi konuları içeren bir eğitim semineri verilmiştir.

Son olarak, 100 sendika yöneticisi, işveren ve işyeri sendika temsilcisinin katıldığı seminerde ise; “Yönetimde Yeni Yaklaşımlar”, “İletişim Teknikleri ve Sosyal Diyalog”, “AB ve Türkiye Uygulamaları” konularında eğitim verilmiştir.

Diğer taraftan, Kongre sürecinde; “İşyeri Kurullarının Etkinleştirilmesi”, “Sosyal Diyalog; Kurumsallaşma Çabaları ve İşyeri Barışı”, “Mesleki Gelişim”, “Türkiye´de Sendikacılık; Yapısal Sorunlar ve Çözüm Yolları”, “İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıkları altında 5 ayrı konu çalıştaylar’da müzakere edilmiştir.

Ayrıca, “AB Müzakere Süreci ve Türk Çalışma Yaşamına Etkileri” konulu bir panelin de düzenlendiği Yerel İş Barışı Kongresi’ne değişik üniversitelerden öğretim üyeleri konuşmacı olarak katılmıştır.