BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
786
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
6
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
30
GÜNCELLENME TARİHİ: 05.02.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

3) KOCAELİ’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJESİ (01.01.2009-30.06.2009)


16 Eylül Çarşamba 2015.

iş sağlığı

Sendikamız, Kocaeli’de sendikamıza üye belediye ve belediye iştiraklerinin bünyesinde bulundurduğu 7500 işçinin “Iş Sağlı ve Güvenliği” konularında bilinçlendirilmesi amacıyla “Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliği” adlı bir proje hazırladı.

01 Ocak 2009 – 30 Haziran 2009 tarihleri arasında devam edecek proje süresince işyeri temsilcilerinden oluşturulacak gruba İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından, “İş sağlığı ve güvenliği genel prensipleri, işverenin sorumlulukları ve çalışanların hakları, gürültüden sakınılması, yangından ve zararlı gazlardan sakınılması, ilk yardım ve kurtarma, güvenlik ve kaza önleme” konularında eğitim verilecek. Eğitilecek olan işçi temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldıkları eğitimler ile “formen” vasfı kazanacak.

Daha sonra bu formenler, edindikleri bilgi ve tecrübeleri çalıştıkları kurumlardaki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları üyelerine aktarıp, her işyerinde iş kazalarına karşı gerekli hassasiyetin oluşturulması ile iş kazalarının en aza indirilmesi sağlanacak.

Ayrıca, proje süresince sağlanan kazanımlar diğer sendikalara ve işyerlerine aktarılarak Kocaeli’deki tüm çalışanların bilinçlenmesi ile iş kazalarının önüne geçilmesi sağlanacak.