BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

4) ALANYA EĞİTİM SEMİNERİ (15.01.2010 – 19.01.2010)


16 Eylül Çarşamba 2015.

Alanya-Eğitim-Semineri-2010-13

Sendikamız  tarafından  15-19  Ocak  2010  tarihleri  arasında,  Alanya  Bera Otel’de gerçekleştirilmiştir. Eğitim seminerine üyelerimizle birlikte Türkiye genelindeki belediyelerden ve il özel idarelerinden ; belediye başkanları ve üst düzey yönetici olmak üzere toplam 188 kişi katılmıştır. 5018 sayılı ‘‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’’, ‘‘Medya İlişkileri Yönetimi’’, ‘‘Siyaset ve Ahlak’’, ‘‘SGK Mevzuatı’’, ‘‘İş Hukuku’’, ‘‘İletişim’’ konularında eğitim semineri düzenlenmiştir.