BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

4) ALANYA EĞİTİM SEMİNERİ (15.01.2010 – 19.01.2010)

Alanya-Eğitim-Semineri-2010-13

Sendikamız  tarafından  15-19  Ocak  2010  tarihleri  arasında,  Alanya  Bera Otel’de gerçekleştirilmiştir. Eğitim seminerine üyelerimizle birlikte Türkiye genelindeki belediyelerden ve il özel idarelerinden ; belediye başkanları ve üst düzey yönetici olmak üzere toplam 188 kişi katılmıştır. 5018 sayılı ‘‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’’, ‘‘Medya İlişkileri Yönetimi’’, ‘‘Siyaset ve Ahlak’’, ‘‘SGK Mevzuatı’’, ‘‘İş Hukuku’’, ‘‘İletişim’’ konularında eğitim semineri düzenlenmiştir.