BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

4) ENGELLİLERE EŞİT İŞ FIRSATLARI İÇİN DANIŞMANLIK AĞI PROJESİ

ENGELLİFOTOSendikamız 01.11.200931.10.2011 tarihleri arasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde; Gülen Yüzler, Bulgaristan’dan Marie Curie Derneği, Danimarka’dan Djurslands Erhvervsskoler, İspanya’dan Federacion Provincial de Asociaciones de Minusvalidos Fisicos de Cordoba ortaklığında yürütülecek olan  235.405 Euro bütçeli AB destekli Engellilere Eşit İş Fırsatları İçin Danışmanlık Ağı- (M-NET EOP) Projesi’ne katılmıştır. Bu Proje ile fiziksel engelli gençlerin çalışma hayatına kazandırılması öngörülmüştür.