BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
813
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
33
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
12
GÜNCELLENME TARİHİ: 01.07.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

5. Olağan Genel Kurul Toplantısı


27 Aralık Perşembe 2018.

5. Olağan Genel Kurul Toplantısı                   

 GENEL KURUL İLÂNI

YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Sendikamızın 5. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirlenen

Gündemle  13 Aralık 2018 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması halinde 20 Aralık 2018 tarihinde saat 10.30’da Ramada Plaza Hotel – Yahya Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sk. No:10 İzmit/KOCAELİ adresinde yapılacaktır.

 

GÜNDEM:

 1.Gün     1-Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı

2-Başkanlık divanının seçimi

3-Protokol konuşmaları

4-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması

5-Raporlar üzerinde müzakere açılması

6-Bilanço, Bütçe ödenekleri, harcamalar ile faaliyet raporunun tetkik ve tasdiki

7-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası

8-2019-2020-2021-2022 yılları üye aidatlarının tespiti ve bu yıllara ait yeni dönem bütçelerinin tasdiki

9-Yönetim kuruluna, gayrimenkul ve araç alımı veya kiralanması yetkisinin verilmesi

10-Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek ve yollukların tespiti

11-Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret ve yollukların tespiti

12-Teklif ve Temenniler

 

13-Seçimler(Saat 12.00-17:00 arası)

                         a-Yönetim Kurulu

                         b-Denetim Kurulu

                         c-Disiplin Kuru

 

Dokümanlar

1- 2014-2015 Denetim Raporu

2- 2016-2017 Denetim Raporu

3- Denetim Kurulu Raporu

4- Faaliyet Raporu