BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
786
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
6
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
30
GÜNCELLENME TARİHİ: 05.02.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

5) YEREL YÖNETİM REFORMLARI ÇALIŞTAYI (05.11.2016 – 27.11.2016)


12 Mayıs Cuma 2017.

Ülkemizdeki tek yerel yönetimler kamu işveren sendikası olan YERELSEN tarafından düzenlene geniş kapsamlı çalıştay, başta 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu olmak üzere, son 15 yılda yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen reformların uygulama sonuçları masaya yatırdı.

Sakarya, Ordu ve Antalya’da düzenlenen çalıştaya, ülkemizdeki tüm büyükşehir belediyeleri ile büyükşehirlerde bulunan ilçe belediyelerinin temsilcilerinin yanı sıra, yerel yönetimler konusunda paydaş durumunda olan merkezi yönetim kurum ve kuruluşları ile bunların taşra birimleri, valilik ve kaymakamlıklar ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimlerinden temsilciler katıldı. Toplam 14 farklı oturum şeklinde gerçekleştirilen oturumlarda yerele yönetim reformlarının felsefesi, nitelikleri ve uygulama sonuçları çeşitli paydaşların gözünden detaylı olarak tartışılarak rapor halinde yetkili birimlere ulaştırıldı.