BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
813
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
33
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
12
GÜNCELLENME TARİHİ: 01.07.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

6) CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ÇALIŞTAYI (27-29 NİSAN – 11-13 MAYIS 2018)


1 Temmuz Pazartesi 2019.

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN)  tarafından düzenlenen Çalıştay ile 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Gerçekleşecek Dönüşüm ele alındı.

İlk etabı 27-29 Nisan 2018 tarihinde yerli ve yabancı akademisyenlerin yanında merkezi idare ve yerel yönetimlerden alanında uzman yöneticilerimizin katılımlarıyla Sakarya’da gerçekleştirilen ilk dört oturumun temaları:  Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler Arasında Görev, Yetki ve Bütçe Paylaşımı, Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Denetimin Etkinleştirilmesi Stratejileri,  Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümü İçin Uluslararası İyi Uygulama Örnekleri, Merkezi İdarenin ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümüne Akademik Bakış şeklinde ele alınmıştı. Düzenleme Kurulu Başkanlığını Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU’nun, Bilimsel koordinatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hamza ATEŞ’in üstlendiği çalıştayın son yedi oturumu Afyonkarahisar’da gerçekleşti.  11-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ayfonkarahisar’da gerçekleştirilen oturumların temaları ise; Merkezi Yönetimin Yapısal Dönüşümü, Yerelleşme ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Stratejileri, Yerel Paydaşlarla İşbirliği Stratejileri, Yerel Yönetimlerin Dönüşümde Kalkınma Ajansının Rolü, Devletin Rolü Ve Sınırları, Yerel Yönetimlerin Seçim, Temsil ve Meşruiyet Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri, Yerel Yönetimlerde Yöneticilerin ve Personelin Niteliklerinin Arttırılması Stratejileri şeklinde ele alındı.