BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

7) SAKARYA- KUZULUK EĞİTİM SEMİNERİ (17.02.2012 – 19.02.2012)

kuzuluk

Sendikamız tarafından 17 -19 Şubat 2012 tarihleri arasında, Sakaray Kuzuluk ihlas  Thermal Otelde gerçekleştirilmiştir. Eğitim seminerine Sendikamıza üye belediyelerin Birim Müdürleri, Şef, teknik personel ve büro personellerinden oluşan yaklaşık 110 kişi katıldı. “Kamu İhale Mevzuatı”  ile ilgili eğitim semineri düzenlenmiştir. Seminere Sayıştay Başmüfettişi Ferhat GÜNDÜZ eğitimci  olarak katılmıştır.