BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Abant Eğitim Seminerinde Üyelerimizle Buluştuk


21 Nisan Perşembe 2016.

65 (1298 x 865)

Sendikamız tarafından yurt içi eğitim faaliyetleri kapsamında Bolu Abant’ta düzenlediğimiz XVI. ulusal eğitim semineri tamamlandı. 19-22 Mayıs tarihleri arasında Taksim İnternational Group Hotel’de düzenlenen eğitim seminerine sendikamız üyelerinden 45 belediye ve belediyelere bağlı kuruluşlardan toplam 97 İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler yöneticisi ve personelinin katıldı.

Yaklaşık altı saat süren eğitim kapsamında Sayıştay bünyesinde görev yapan uzman denetçileri tarafından katılımcılara, Yeni Sayıştay Kanunu Çerçevesinde Belediye ve Şirketlerinin Denetimi başlıklı eğitim semineri verildi.

20 (1368 x 912)

Av. Mümtaz Uzun: “Bin nasihatin yanına bir nasihat daha ekleyelim”

19. Denetim Grubunda görevli uzmanlardan Sezgin Üğlü, Abdülkadir Dereli ve Bora Taber tarafından verilen eğitim semineri başlangıcında sendikamız Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun selamlama konuşması yaptı. Belediyelerin kamu kaynağı alan hizmet kuruluşları olduğunu söyleyen Av. Mümtaz Uzun bu anlamda belediyelerin görevlerinin yasalarca belirtilmiş olduğunu söyledi. Genel Sekreterimiz Av. Mümtaz Uzun sözlerine şöyle devam etti:

“Belediyelerin görev alanları yasalarla sınırlanmıştır. Hiç kimse yasalardan almadığı bir yetkiyi kullanamaz. Devlet bu anlayışla denetim, kontrol ve takip mekanizmasını oluşturmuştur. Bunların başında da Sayıştay vardır. Sayıştay Anayasa, yüksek yargı organları içerisinde yer almış ve kamu kurumlarının gelir gider ve mal alımını takip ve kontrol etmektedir.

Şayıştay’ın kurumların hesaplarını yargılamada, kamu zararı olup olmadığını kontrol etmekle ve kamu zararı söz konusu ise ilgili kişilere zimmet çıkarmakla görevli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Biz de bu programda karşılaştığımız sorunların açıklığa kavuşturulması amacıyla siz değerli belediye çalışanlarımıza Sayıştay denetçilerini getirdik. Bu anlamda 19. Denetim Grubunda görev uzmanlarımızdan Sezgin Üğlü, Abdülkadir Dereli ve Bora Taber beye yapacakları katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ederim.

Bir musibet bin nasihatin evladır derler. Biz bu eğitim programları ile bin nasihatin yanına bir nasihat daha ekleyelim ve o musibetlere düşmekten kendimizi korumuş olalım. Kurum olarak karşılaştığınız sorunları uzman denetçilerimize sorarak sorunlarınızı açıklığa kavuşmasını temenni eder katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.”

Sayıştay Kanunu Çerçevesinde Belediyelerin Denetimi

27 (1368 x 912)

Genel Sekreterimiz Av. Mümtaz Uzun’un konuşmasından sonra eğitim seminerine geçildi. ilk olarak uzman denetçi Sezgin Üğlü ve Bora Taber tarafından Sayıştay Kanunu Çerçevesinde Belediyelerin Denetimi başlıklı sunum yapıldı. Bu başlık kapsamında Anayasa’nın 160’ıncı maddesinde “Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli olduğu belirtilerek Sayıştay’daki Denetim Ve Raporlamanın Hukuki Altyapısı ele alındı.

Daha sonra sırasıyla Sayıştay’ın Denetim Alanı, 6085 sayılı Sayıştay Kanununa Göre (Yeni) Sayıştay Denetimi, Dış Denetim, Kamu İdarelerine İlişkin Denetim Raporları, Raporlama Süreci, Denetim Görüşü Türleri, Yargılamaya Esas Raporlar, Raporların Kamuoyuna Açıklanması, Performans Denetimi başlıkları altında sunum yapıldı.

Abdulkadir Dere: Belediye Şirketlerinin Denetimi

54 (1368 x 912)

Programın ikinci yarısında ise yine 19. Denetim Grubunda görevli uzmanlardan Abdülkadir Dere tarafından Belediye Şirketlerinin Denetimi başlıklı bir sunum gerçekleşti. Belediyelerin Şirket Kurma Nedenleri başlığı il açılan sunumda mahalli idarelerin şirketleşme tarihlerinin oldukça eski olduğuna dikkat çeken Dere; şirket kurma girişimlerinin 1980 yılından itibaren hız kazandığı söyledi. Abdülkadir Dere sözlerine şöyle devam etti;

“Bu şirketler başlangıçta iyi niyetle ulaşmak istedikleri hedefleri gerçekleştirmek için kurulsa da günümüzde şirket kurma adı altında başka amaçlar olduğu ortadadır. Bu amaçlar ise merkezi yönetimin vesayet yetkisinden ve denetiminden kurtulmak ve mali açıdan özerkliği arttırmak, personel temini ve istihdamında daha serbest hareket etme olanağı elde etmek başlıklar altında özetlenebilir.”

Daha sonra ise 5216 Sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyelerinin şirket kurması konusuna geçildi. Bu kapsamda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Belediye İşletmeleri, Belediye Şirketlerinin Denetimi, Şirketlerin Belediyece Denetimi, Şirketlerde Sayıştay Denetimi, Sayıştay Denetiminde İstenen Bilgiler, Kamu Haznedarlığı Tebliği, Belediye Şirketlerinin Sayıştay Başkanlığına Mutat Olarak Sunması Gerekli Evraklar, Belediye Şirketlerinde Gerekli Mali Evrakları Hazırlamakla Sorumlu Olanların kimler olduğu, Belediye şirketleri ihalelere katılıp katılamayacağı başlıkları kapsamında yaklaşık iki saat seminer verildi.

Beş bölümden oluşan ve yaklaşık altı saat süren eğitim sonunda katılımcılar tarafından uzman denetçilere sorular yönetildi.