BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 04.04.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Alanya Eğitim Semineri


25 Ocak Pazartesi 2010.

 

 

 

Sendikamız, İş hayatının aktörleri olan işçi ve işverenlere yönelik olarak düzenlediği eğitim seminerlerine bir yenisini daha ekledi. Sendikamız,  2010 yılının ilk eğitim semineri için Alanya Bera Hotel’i seçti.

 


15-19 Ocak 2010 tarihleri arasında Alanya/Antalya Bera Hotel’de, Belediye Başkanları ve Belediye Görevlilerine yönelik olarak “Siyaset ve Ahlak”, “Medya İlişkileri Yönetimi”, “İletişim”, “İş Kanunu”  “SGK Mevzuatı” ve “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” konularını içeren hizmetiçi eğitim seminerini başarı ile icra etmiş bulunmaktadır.


 

    


 


Seminere Genel Başkanımız Zeki TOÇOĞLU, Genel Başkan Vekilimiz Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU, Yönetim Kurulu üyelerimiz; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersin YAZICI, Kartepe Belediye Başkanı Şükrü KARABALIK ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet ELLİBEŞ ile  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İlyas ŞEKER, İSU Genel Müdürü İlhan BAYRAM, Dilovası Belediye Başkanı Cemil YAMAN, Sakarya’dan Altındere Belediye başkanı Mehmet ÇAKMAK, Söğütlü Belediye Başkanı Ertuğrul ÖZCAN,  Hendek Belediye  Başkanı Ali İNCİ, Erenler Belediye Başkanı Cavit ÖZTÜRK, Ferizli Belediye Başkanı Ahmet SOĞUK, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan YILDIRIM, Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal SOYKAN, Çamlıca Belediye Başkanı Sinan BAYLAN ile Kocaeli Büyükşehir ve Sakarya Büyükşehir Belediyeleri ve bağlı kuruluş ve iştirakleri ile Kocaeli ve Sakarya´da bulunan sendikamıza üye belediyelerin Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef, teknik personel ve büro personelleri düzeyinde yaklaşık 250 kişi katıldı.


  


 Genel Başkanımız Zeki TOÇOĞLU seminerde yaptığı konuşmada “Sendikamızın kuruluş amacını, kurulduğu günden bu güne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri dile getirdikten sonra  “ Bu güne kadarki  toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde, üyemiz işyeri ve işletmelerinin özellikleri ve ekonomik durumları ayrı ayrı değerlendirilerek çözüm üretme cihetine gidilmiştir. Sosyal ve ortak hükümlerde ise, bir iki hüküm istisna, paralellik sağlanmaya çalışılmış ve sonuca ulaşılmıştır.


 


Diğer taraftan, Toplu iş sözleşmesi dönemi dışında, sendikamızca üye kuruluşlarımızın insan kaynakları ve personel birimlerine danışmanlık hizmeti verilerek uygulamaya yönelik destek sağlanmış, Toplu iş sözleşmesi ile ilgili uygulamada karşılaşılan problemler konusunda mütâlaalar verilerek, üye kuruluşlarımız arasında uygulama birlikteliği tesis edilmeye çalışılmıştır.


  


 


Yeni dönemde yapılacak toplu iş sözleşmelerinde, sendikamızca belirlenen ilkeler doğrultusunda, üye işverenlerimizin ekonomik hak ve menfaatlerinin korunması yanında toplu iş sözleşmelerinde zaman ve kaynak israfına sebep olan ve amacı dışına çıkan uygulamalar konusunda gerekli incelemeler yapılıp, taraflarca kabul edilebilecek makul düzenlemelerin yapılması amaç olarak sürdürülecektir.” dedi.


           


Ayrıca, YERELSEN olarak eğitime önem vermekteyiz. Üyelerimiz aldıkları eğitimle daha donanımlı ve yaptıkları işlerde daha başarılı olacaklardır. Eğitim seminerlerimiz daha önce olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir” şeklinde devam etti.

 

     


Eğitim programı süresince Belediye Başkanları ve Belediye Yöneticileri olarak iki farklı grup’a ayrılan katılımcılara alanında uzman kişiler tarafından eğitim verildi.


Eğitim Semineri kapsamında Belediye Başkanlarına;


– Prof.Dr. Naci BOSTANCI, Siyaset ve Ahlak,


– Münir ARIKAN, İletişim,


– Ufuk ÇARŞIBAŞI ve Funda Ergülen BAYRAM  Medya İlişkileri Yönetimi


  


 Belediye Yöneticilerine ise;


-ÇSGB E. İş Müfettişi-Hukuk Danışmanı Mehmet KOÇAK, İş Hukuku ve SGK Mevzuatı,


-Sayıştay Uzman Denetçisi Fikret ÇÖKER, İhale Mevzuatı ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hakkında sunum gerçekleştirmişlerdir.


 

 


 


Eğitim seminerinin, son gününde katılımcılara sertifikaları takdim edildi.