BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
803
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
23
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
14
GÜNCELLENME TARİHİ: 06.03.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Asgarî Ücret ve İşverene Maliyeti ( 2013)


23 Nisan Cumartesi 2011.

2013 YILI ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2012 Tarihli ve 28512 Sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Asgarî ücret Tespit Komisyonunun 27.12.2012  tarih ve 2012/1 sayılı kararına göre 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında geçerli olacak asgarî ücret rakamları aşağıdaki şekli ile düzenlenmiştir.

Bu belirlemede Asgari Ücret Tespit Komisyonun 2013 yılı için belirlenmiş olan asgari ücret rakamları 6’şar aylık iki dönem içerisinde tespit edilmiştir.

YÜRÜRLÜK BAŞLANGIÇ TARİHLERİ İTİBARİYLE 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BELİRLENEN ASGARİ ÜCRETİN BRÜTÜ, NETİ VE İŞVERENE MALİYETİ

01.07.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ ASGARİ ÜCRET HESABI
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.021,50
SSK PRİMLERİ İŞÇİ HİSSESİ (%14) 143,01
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ HİSSESİ (%1) 10,22
GELİR V.MATRAHI 868,27
GELİR VERGİSİ (%15) 130,24
DAMGA VERGİSİ (%07,59) 7,75
KESİNTİLER TOPLAMI 291,22
ASG.GEÇİM İND. 73,40
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET 803,68 *
İŞVERENE MALİYETİ
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET 1021,50
SSK PRİMLERİ İŞVEREN HİSSESİ (%19,5) 199,19
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2) 20,43
İŞVEREN MALİYETİ 1.241,12

* Aylık Net Asgari Ücrete 73,40 TL Asgari Geçim İndirimi ilave edilmiştir.

01.01.2013 – 30.06.2013 DÖNEMİ ASGARİ ÜCRET HESABI
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET 978,60
SSK PRİMLERİ İŞÇİ HİSSESİ (%14) 137,00
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ HİSSESİ (%1) 9,79
GELİR V.MATRAHI 831,81
GELİR VERGİSİ (%15) 124,77
DAMGA VERGİSİ (%07,59) 7,43
KESİNTİLER TOPLAMI 278,99
ASG.GEÇİM İND. 73,40
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET 773,01*
İŞVERENE MALİYETİ
AYLIK BRÜT ASG. ÜCRET 978,60
SSK PRİMLERİ İŞVEREN HİSSESİ (%19,5) 190,82
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2) 19,58
İŞVEREN MALİYETİ 1.189

* Aylık Net Asgari Ücrete  73,40 TL Asgari Geçim İndirimi ilave edilmiştir.

Günlük Brüt Asgari Ücretler

1) 16 Yaş ve üstü işçiler için;

–         01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasında, bir günlük asgari ücret 32,62 TL,

–         01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında, bir günlük asgari ücret 34,05 TL,

2) 16 Yaş altı işçiler için;

–         01.01.2013-30.06.2013  tarihleri arasında, bir günlük asgari ücret 27,97TL,

–         01.07.2013-31.12.2013  tarihleri arasında, bir günlük asgari ücret 29,25 TL,

olmuştur.

ASGARİ ÜCRETLER (1992-2013)

Yürürlük   Tarihi Asgari   Ücret (TL/AY)
16 (+)   Yaş 16 (-)   Yaş
01.08.1992 1.449.000.- 1.116.900.-
01.08.1993 2.497.500.- 2.038.500.-
01.09.1994 4.173.750.- 3.487.500.-
01.09.1995 8.460.000.- 7.087.500.-
01.08.1996 17.010.000.- 14.400.00.-
01.08.1997 35.437.500.- 29.925.000.-
01.08.1998 47.839.500.- 40.664.250.-
01.01.1999 78.075.000.- 66.363.750.-
01.07.1999 93.600.000.- 79.560.000.-
01.01.2000 109.800.000.- 93.600.000.-
01.07.2000 118.800.000.- 101.250.000.-
01.01.2001 139.950.000.- 118.957.500.-
01.07.2001 146.947.500.- 124.920.000.-
01.08.2001 167.940.000.- 142.749.000.-
01.01.2002 222.000.750.- 188.700.750.-
01.07.2002 250.875.000.- 213.210.000.-
01.01.2003 306.000.000.- 256.500.000.-
01.01.2004 423.000.000.- 360.000.000.-
01.07.2004 444.150.000.- 378.000.000.-
01.01.2005 488,70   YTL 415,80   YTL
01.01.2006 531,00   YTL 450,00   YTL
01.01.2007 562,50   YTL 476,70   YTL
01.07.2007 585,00   YTL 491,40   YTL
01.01.2008 608,40   YTL 515,40   YTL
01.07.2008 638,70   YTL 540,60   YTL
01.01.2009 666,00   TL 567,00   TL
01.07.2009 693,00   TL 589,50   TL
01.01.2010 729,00   TL 621.00   TL
01.07.2010 760,50   TL 648,00   TL
01.01.2011 796,50   TL 679,50   TL
01.07.2011 837,00   TL 715,50   TL
01.01.2012 886,50   TL 760,50   TL
01.07.2012 940,50   TL 805,50   TL
01.01.2013 978,60   TL 830,91   TL
01.07.2013 1.021,50 TL 877,50   TL