BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
786
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
6
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
30
GÜNCELLENME TARİHİ: 05.02.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ ( 2019 )


12 Şubat Salı 2019.

2019 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE MALİYETİ

27 Aralık 2018 gün ve 30638 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Tespit Tespit Komisyonunun 25.12.2018 karar tarihli ve 2018/1 karar nolu kararında; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 85,28 (seksenbeşlira  yirmisekizkuruş) Türk Lirası olarak tespitine karar verilmiştir.

Buna göre; 2019 yılında uygulanacak aylık asgari ücret brüt (85,28*30=) 2.558,40 TL.’dir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan 2019 yılında uygulanacak asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir ;

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

2.558,40

SGK PRİMİ % 14

358,18

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

25,58

GELİR VERGİSİ % 15 (*)

134,32

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

191,88

DAMGA VERGİSİ % 0 7,59

19,42

KESİNTİLER TOPLAMI

537,50

NET ASGARİ ÜCRET (**)

2.020,90

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

2.558,40

SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) (***)

396,55

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

51,17

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (****)

3.006,12