BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ ( 2019 )

2019 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE MALİYETİ

27 Aralık 2018 gün ve 30638 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Tespit Tespit Komisyonunun 25.12.2018 karar tarihli ve 2018/1 karar nolu kararında; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 85,28 (seksenbeşlira  yirmisekizkuruş) Türk Lirası olarak tespitine karar verilmiştir.

Buna göre; 2019 yılında uygulanacak aylık asgari ücret brüt (85,28*30=) 2.558,40 TL.’dir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan 2019 yılında uygulanacak asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir ;

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

2.558,40

SGK PRİMİ % 14

358,18

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

25,58

GELİR VERGİSİ % 15 (*)

134,32

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

191,88

DAMGA VERGİSİ % 0 7,59

19,42

KESİNTİLER TOPLAMI

537,50

NET ASGARİ ÜCRET (**)

2.020,90

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

2.558,40

SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) (***)

396,55

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

51,17

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (****)

3.006,12