BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
669
2022'DE
BAĞITLANAN TİS
10
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
30

YERELSEN’DE ARAYIN:

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ ( 2022 )

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

 

01/01/2022 – 31/12/2022

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ% 14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70