BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

BELDE A.Ş. GÖRÜŞMELERİNDE İKİNCİ OTURUM


16 Ocak Perşembe 2014.

Kocaeli Büyükşehir iştiraklerinden Belde A.Ş.’de akdedilecek toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci oturum gerçekleşti.  İlk oturumu 26 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşen görüşmelerin ikinci ayağı sendikamızda binasında yapıldı

Görüşmelere Belde A.Ş’yi temsilen sendika genel sekreterimiz Mümtaz Uzun, sendika uzmanlarımızdan Yahya Bilgin, Hasan Tenlik ve Yavuz Altınışık katıldı. Hizmet İş sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve sendika yetkililerinin de hazır bulunduğu oturumda 52 asıl ve 3 geçici maddeden ibaret olan sözleşme teklif taslağından 34 maddenin kabul edilmesine karar verildi. Kalan maddelerin görüşülmesi ise 14 Şubat 2014 tarihine ertelendi.