BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
760
2022'DE
BAĞITLANAN TİS
57
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
23
GÜNCELLENME TARİHİ: 07.04.2023

YERELSEN’DE ARAYIN:

BELDE A.Ş. GÖRÜŞMELERİNDE İKİNCİ OTURUM

Kocaeli Büyükşehir iştiraklerinden Belde A.Ş.’de akdedilecek toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci oturum gerçekleşti.  İlk oturumu 26 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşen görüşmelerin ikinci ayağı sendikamızda binasında yapıldı

Görüşmelere Belde A.Ş’yi temsilen sendika genel sekreterimiz Mümtaz Uzun, sendika uzmanlarımızdan Yahya Bilgin, Hasan Tenlik ve Yavuz Altınışık katıldı. Hizmet İş sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve sendika yetkililerinin de hazır bulunduğu oturumda 52 asıl ve 3 geçici maddeden ibaret olan sözleşme teklif taslağından 34 maddenin kabul edilmesine karar verildi. Kalan maddelerin görüşülmesi ise 14 Şubat 2014 tarihine ertelendi.