BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
780
2022'DE
BAĞITLANAN TİS
74
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
23
GÜNCELLENME TARİHİ: 02.11.2023

YERELSEN’DE ARAYIN:

Belediye Başkanlarından YERELSEN’e Tam Destek


19 Temmuz Çarşamba 2006.


(Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası), genişletilmiş yönetim kurulu toplantısını 31.01.2006 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıya katılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiği belediyelerin başkanları, Yerelsen’in görüşmelerde tam yetkili olduğunu ve ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını belirterek sendika yönetimine destek verdi.


 


ÜSTÜNDAL BİLGİ VERDİ


Otel Altınnal’da gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Yerelsen Genel Sekreteri Av. Halil Üstündal, belediye başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, TİS görüşmeleri konusunda gelinen noktayı özetledi. Henüz idari maddelerin görüşülmekte olduğunu hatırlatan Üstündal, işçi sendikalarıyla uzlaşma sağlanması ve sağlanamaması durumunda gerçekleşecek yasal süreçleri aktardı.


 


ÖNCE İDARİ MADDELER


Yerelsen Genel Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Münir Karaloğlu ise idari maddelerde anlaşma sağlanmadan ücrete ilişkin maddelere geçmek istemediklerini aktardı. Bu konuda başkanlardan da destek alan Karaloğlu, “Önceki dönemlerde mevzuata aykırı olmasına rağmen bazı maddelerin sözleşmelerde yer aldığı olmuş. Bu dönemde bu tür yanlışlar yapılmayacak. Ayrıca belli maddelerin yeniden ele alınmasında fayda var” dedi.


 


SINIRI AŞAN ELEŞTİRİYE TEPKİ


Öte yandan Yerelsen ile ilgili olarak basında yer alan bazı yazılar, sendika yönetiminin tepkisini çekti. Tepkiyi dile getiren Münir Karaloğlu, olumlu ya da olumsuz bütün eleştirilere saygı duyduklarını, ancak eleştiri sınırlarını aşan beyan ve ithamlara karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi. Karaloğlu, “Hem tüzel kişilik hem de yönetim kurulu üyeleri olarak yasal haklarımızı kullanacağız” dedi.


 


ORTAK MENFAAT İÇİN


Sendika olarak esas amaçlarının çalışma barışını tesis etmek olduğunu yineleyen Karaloğlu, sadece belediyelerin değil işçi ve vatandaşların memnuniyetini de en üst düzeye çıkaracak bir sonuç için çalıştıklarını kaydetti. “İşçiler de bizim işçilerimiz. Kocaeli halkına biz onlarla birlikte hizmet edeceğiz” diyen Karaloğlu, üye kuruluşlarda çalışan personel arasındaki ücret dengesizliklerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti.