BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Bilecik’te İlk Oturum


17 Şubat Cuma 2017.

Sendikamız üyelerinden Bilecik Belediyesi’nde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. 14 Şubat 2017 tarihinde başlayan görüşmelere Bilecik Belediyesi’ni temsilen YERELSEN Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun ile sendikamız uzmanlarından Yavuz Altınışık, Cavit Tokpınar ve sendika danışmanı Ertuğrul Özcan katıldı. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik ile Yazı İşleri Müdürü İbrahim Kozalak’ın da hazır bulunduğu toplantıya belediye çalışanlarını temsilen Hizmet İş sendikası yetkilileri katıldı.

Taraflar arasında yapılan görüşme sonucunda işçi sendikasının yapmış olduğu sözleşme teklif taslağı üzerindeki maddelerden beş maddenin kabul edilmesine kalan maddelerin ise bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi. Geçilen maddeler tutanak altına alındıktan sonra bir sonraki toplantının günü ve yeri belirlenerek toplantıya son verildi.