BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

Büyükşehir’de Sağlık-İş Sözleşmesi Başladı

Sendikamızın  üyelerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde 200 sağlık personelini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmesi başladı. 12 Ocak 2015 tarihinde yapılan ilk oturum Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mecli Salonu’nda yapıldı.

Görüşmelere belediyeyi temsilen İnsan Kaynakları Eğitim ve Daire Başkanı Osman Ayvazoğlu, Hukuk Müşaviri Necmi Özen yanı sıra Genel Sekreterimiz Av. Mümtaz Uzun, sendika uzmanlarımızdan Hasan Tenlik ve Murat Aslan katıldı. Sağlık çalışanlarını ise Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şube Sekreteri Faik Mutlu ile sendika yetkilileri temsil etti.

Yapılan görüşme sonunda Sağlık İş Sendikası tarafından verilen 61 maddelik teklif taslağındaki 5 maddenin kabul edilmesine kalan maddelerin ise bir sonraki oturumda görüşülmesine karar verildi.