BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 04.04.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Çalıştayda Değerlendirildi


18 Mayıs Cuma 2018.

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN)  tarafından düzenlenen Çalıştay ile 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Gerçekleşecek Dönüşüm ele alındı.

YERELSEN geçen yıl da özellikle son 15 yılda gerçekleştirilen yerel yönetim reformlarının çeşitli yönlerden değerlendirildiği “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi” adlı proje üç aşamalı olarak Sakarya, Ordu ve Antalya illerinde 2016-2017 yıllarında gerçekleştirilmişti.

Proje kapsamında, gerçekleştirilen bilimsel etkinliklere ilişkin nihai çıktıları, “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları”, “Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler” ve “Yerel Hizmetler” adları altında üçlü seri kitap olarak yazılı ve kalıcı hale getirilerek politika oluşturucular/uygulayıcılar ile paylaşılmıştı.

Bu yıl ki çalıştayın konusu “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezî İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu” olarak belirlendi.

İKİNCİ ETABI AYFONKARAHİSAR’DA

İlk etabı 27-29 Nisan 2018 tarihinde yerli ve yabancı akademisyenlerin yanında merkezi idare ve yerel yönetimlerden alanında uzman yöneticilerimizin katılımlarıyla Sakarya’da gerçekleştirilen ilk dört oturumun temaları:  Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler Arasında Görev, Yetki ve Bütçe Paylaşımı, Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Denetimin Etkinleştirilmesi Stratejileri,  Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümü İçin Uluslararası İyi Uygulama Örnekleri, Merkezi İdarenin ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümüne Akademik Bakış şeklinde ele alınmıştı.

Düzenleme Kurulu Başkanlığını Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU’nun, Bilimsel koordinatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hamza ATEŞ’in üstlendiği çalıştayın son yedi oturumu Afyonkarahisar’da gerçekleşti.  11-13 Mayıs tarihleri arasında Ayfonkarahisar’da gerçekleştirilen oturumların temaları ise; Merkezi Yönetimin Yapısal Dönüşümü, Yerelleşme ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Stratejileri, Yerel Paydaşlarla İşbirliği Stratejileri, Yerel Yönetimlerin Dönüşümde Kalkınma Ajansının Rolü, Devletin Rolü Ve Sınırları, Yerel Yönetimlerin Seçim, Temsil ve Meşruiyet Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri, Yerel Yönetimlerde Yöneticilerin ve Personelin Niteliklerinin Arttırılması Stratejileri şeklinde ele alındı.

Bu kapsamda yapılan çalıştayların sonuçlarının,  uzman akademisyen tarafından değerlendirilerek, bir politika öneri raporu halinde politika oluşturuculara ve kamuoyuna sunulacağı ifade edildi.