BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
803
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
23
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
14
GÜNCELLENME TARİHİ: 06.03.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Ferizli Belediyesi’nde İmzalar Atıldı


10 Mart Pazar 2019.

Ferizli Belediyesi’nde 20 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıktı. Yerelsen’in üye kuruluşlarından Ferizli Belediyesi’nde devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapılan son toplantı ile anlaşmayla sonuçlandı.

01.02.2019 tarihinde Ferizli Belediye Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantı Yerelsen’in çeşitli temaslarının ardından başladı. Toplantıda Ferizli Belediyesi’ni Belediye Başkanı Ahmet SOĞUK ve Başkan Yardımcısı Erdoğan ÖZKAN temsil etti. Görüşmelere işveren vekili sıfatı ile katılan Yerelsen’i sendika uzmanlarından Cavit TOKPINAR ve Melih KURAN ile sendika danışmanı Ertuğrul ÖZCAN temsil etti. Toplantıda Belediye-İş sendikası işçileri temsil etti. Belediye-İş Şube Başkanı Osman ŞAR, Şube Başkan Yardımcısı Ertuğrul ÇINAR ve Baş Temsilci Şenol KARGÜN görüşmelerde hazır bulundu.

Toplantıda 61 asıl, 1 geçici madde ile ek ceza cetvelinden oluşan toplu iş sözleşmesi taslağı üzerinde müzakereler olumlu sonuçlanmış ve anlaşma sağlanmıştır.