BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
786
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
6
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
30
GÜNCELLENME TARİHİ: 05.02.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

GENEL BAŞKANIMIZDAN GEZİ PARKI BASIN AÇIKLAMASI


13 Haziran Perşembe 2013.

Genel Başkanımız Zeki TOÇOĞLU Taksim Gezi Parkı’ndaki olaylarla ilgili basın açıklaması yaparak sağduyu çağrısında bulundu.

Toplumsal barışa en çok ihtiyaç hissettiğimiz bir dönemde Taksim Gezi Parkı vesilesiyle başlatılan ve birçok ilimize yayılan protestolar sonrasında yaşanan tatsız olayları üzüntü ve kaygıyla takip ediyoruz.

Demokrasinin getirmiş olduğu ilkeler çerçevesinde her vatandaşımızın hak arama ve haksızlığa karşı tepki gösterme özgürlüğüne sahip olduğunu inkâr etmemiz mümkün değildir.

Diğer yandan, 31 Mayıs 2013 tarihinde çevre duyarlılığı vesilesiyle başlatılan samimi tavrın gelinen noktada amacından çıkarılıp huzur ve istikrarımıza yönelik bir tehdide dönüştüğünü de gözden kaçırmamız söz konusu olamaz.

Duyarlı vatandaşlarımızın samimi duygularla sergiledikleri demokratik taleplerin birlik ve beraberliğimize göz diken, huzur ve istikrarımızı dinamitlemek için fırsat kollayan marjinal guruplar tarafından amacından saptırıldığı gözlerden kaçmamaktadır.

Çevre duyarlılığı adına yapılan eylemler artık çığırından çıkarılarak kamu malına karşı fütursuz bir saldırı şekline bürünmüştür. Hak arama ve demokratik taleplerde bulunma maksadıyla atılan masumane adımlar provokatif güçlerin yönlendirmesiyle amaç dışına çıkarılarak mal ve can güvenliğine zarar vermiş, ülke imajımızı zedeleyen bir tehdide dönüşmüştür.

Ortadoğu ülkelerindeki siyasi istikrarsızlığa ve dünya çapında yaşanan ekonomik krize rağmen ülkemiz ekonomik anlamda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girme başarısı göstermiştir. Daha düne kadar terör belasıyla yaşadığımız acılar Çözüm Süreci çerçevesinde sonlandırılmış ve tüm ülke sathında barış havasının hâkimiyeti sağlanmıştır.

Bugün Gezi Parkı bahanesiyle şiddete dönüştürülen eylemlerin sürdürülmesi bu olumlu tabloya zarar verecektir. Yurtdışı kaynaklı provokasyonlarla amacının dışına çıkarılan bu eylemlerin ülke menfaatine herhangi bir katkısı olmayacağı ortadadır. Dünya kamuoyunda prestijimizi zedeleyen bu olayların bir an önce bitirilmesi ülkemiz zararına her fırsatı kollayan karanlık güçlere verilecek en anlamlı cevap olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Zeki TOÇOĞLU

Genel Başkan