BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 04.04.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Genel Başkanımızdan Sağduyu Çağrısı


10 Ekim Cuma 2014.

Türkiye sınırında yaşanan olaylar bahanesiyle ortaya çıkarılan ve birçok ilimizde onlarca vatandaşımızın hayatını kaybetmesine,  çok sayıda insanımızın da yaralanmasına sebep olan şiddet olayları kaygı verici bir boyuta gelmiştir. Yapılan eylemler hak talebinden uzaklaşmış vandalizme dönüşmüştür. Çözüm süreci gibi tarihi öneme sahip böyle bir dönemde demokratik taleplerin yakıp yıkmakla, mala ve cana zarar vermekle, milli ve manevi değerlere saldırmakla kazanılamayacağı ortadadır.

Özellikle siyasi sorumluluğa sahip kişilerin sokağa çıkın talimatıyla gençleri şiddete davet etmesi ise bu sürecin baltalanmasına yönelik talihsiz bir yanılsamadır. Hükümetin gerek sivil gerekse askeri anlamda Suriye’deki iç karışıklıklara yönelik tavrı başından beri net olmuş bu anlamda barışın tesisi için birlik beraberliğin sürekliliğine yönelik toparlayıcı bir rol üstlenmiştir. Komşu ülkelerde yaşanan savaş nedeniyle ülkemize sığınanlar hiçbir sınıfsal ayrıma, dini ve etnik bir ayrıştırmaya tabi tutulmaksızın topraklarımızda misafir edilmektedir.

Tüm bunlara rağmen Türkiye hükümeti ve devletini terör şebekelerinin destekçisi göstererek şiddete başvurmak milletimizin birlik beraberliğini bozmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Hassas bir süreçten geçen ülkemiz üzerinde kirli provokasyonlar düzenleniyor. Siyasi, kültürel ve tarihi olarak milletçe üstlendiğimiz vizyon hedefinden saptırılmak isteniyor.  Gerek dışarda gerekse içimizde yuvalanan birtakım karanlık mahfiller bu bütünlüğümüzün bozulması için her türlü provokasyona başvurduğu ortadadır.

Hükümeti yıpratmak, ülke bütünlüğünü parçalamak adına yapılan bu operasyonların bu topraklarda yaşayan hiçbir kişiye fayda sunmayacağı da açıktır. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimizi dinamitleyen bu art niyetli saldırıların bir an önce sonlandırılması huzur ve güven ortamının sürdürülmesi adına sorumluluk sahibi herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum.

 

Zeki Toçoğlu

YERELSEN Genel Başkanı