BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Genel Başkanımızın Anayasa referandumuyla ilgili mesajı…


30 Temmuz Cuma 2010.

 

12 Eylül’de  daha özgürlükçü ve daha demokratik bir ülke için “EVET”

 

 

Anayasalar toplumların yaşam kurallarını ve hayat kalitesini belirler. Milletimiz 1921 ve 1924 anayasaları dışında, kendi iradesi ve inisiyatifi ile sivil bir anayasa hazırlayıp yürürlüğe koyamamıştır.


 


Ne yazık ki ülkemizde uygulanan 1961 ve 1982 anayasaları darbe sonrası hazırlanan   ve milletimizin yaşam kuralları ve hayat kalitesi ile uyumlu olmayan  metinlerdir.   Bu metinler toplumumuzun ihtiyaçlarının ve toplumsal değişimin bir sonucu degil, çeşitli egemen güçlerin toplum üzerinde oluşturmak istedikleri  baskı düzeni  ile ilgilidir.


 


12 Eylül 1980 askeri darbesi  ardından yürürlüğe konan  1982 Anayasası, çeşitli dönemlerde tadilâtlara tabi tutulmasına rağmen, çağdaş bir anayasada bulunması gereken özgürlükleri halka sunamamış, darbenin etkileri kendisini günümüze kadar yoğun bir biçimde hissettirmiştir.


 


Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasinin, insan hak ve hürriyetlerinin gereği olarak 1982 Anayasası’nın 23 maddesinde değişikliğe gitmiştir. Parlamento tarafından gerçekleştirilen bu değişikliklerin hayata geçirilmesi için; 12 Eylül 2010 tarihinde milli iradenin asıl sahibi milletimizin  görüşüne başvurulacaktır.


 


 


12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştiren ekibin vesayeti bittikten sonra gelen her hükümet, 1982 anayasasını değiştirmek konusunda söz verdiği halde hiç biri ciddi manâda bunu gerçekleştirmek için gayret göstermemiştir. Hükümetin bu konudaki gayreti ve elini taşın altına koyarak anayasa değişikliğine gitmesi toplumsal olarak desteklenmesi gereken bir davranıştır. Bu değişiklikle oluşacak mutabakat, kuşkusuz ileride 1982 anayasanın tamamen değiştirilerek; tam demokratik, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, modern bir anayasanın önünü açacaktır.


 


Dünya ile bütünleşmemizi sağlayacak, daha demokratik ve daha özgür bir yaşam standardını sunacak olan bu değişikliğe sahip çıkmak, görevimizdir. Anayasamızda yapılan bu kısmi değişiklik de yeterli değildir. Ülkemizi çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine taşımak için topyekün yeni bir anayasanın yapılması gereklidir. Demokratikleşme yolunda atılacak bu adımı son derece önemli görüyor ve çok net bir şekilde Anayasa değişikliği referandumunda, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir ülke için “EVET” diyoruz.


 


 


Milletimiz buna layıktır. Ülkemiz buna layıktır. Buna inanıyor ve halkımızın vereceği karara, herkesin ve her kesimin saygı göstermesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.


 


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.