BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Genel Başkanımızın Anayasa referandumuyla ilgili yeni mesajı…


6 Ağustos Cuma 2010.

Mesajında Anayasa referandumunun önemine bir kez daha değinen Genel Başkanımızın, yayınladığı mesajının tam metni şu şekildedir…

 

Sosyal hayatımızı düzenleyen yasalar toplumsal gelişim ve değişimin en temel tezahürleridir. Anayasalar toplumsal gelişim ve değişimin hem önünü açan hem de önünde giden metinlerdir.Çağdaş dünyadaki eğilim böyle olmakla birlikte, ülkemizde demokratik hayatın askeri darbelerle kesintiye uğraması nedeniyle  bu süreç sağlıklı işleyememiştir. Darbe sonrası hazırlanan anayasalar,  adeta toplumsal gelişimin önünde bir pranga ve bariyer olagelmiştir.

 


Anayasamızın mevcut durumunda yapılacak değişiklik, toplumun refahı ve kalkınması açısından çok önemli bir kilometre taşı olacaktır.Toplumsal uzlaşmanın ve bizleri bir araya getiren değerlerin vurgulanacağı bir Anayasa, adeta toplumumuzun çimentosuna güç katacak, bizi birbirimize daha çok kenetleyecektir.


 


Anayasamızdaki gerek 27 Mayıs ve 12 Eylül askeri müdahaleleri ve gerekse  değişik tarihlerde yaşanan muhtıraların  bırakmış olduğu   anti demokratik izleri silmenin artık zamanı gelmiştir.Parlamentonun hazırladığı 23 maddelik Anayasa değişikliği, bu yolda atılmış çok önemli bir adımdır.


 


Daha önce çeşitli hükümetlerce 1982 Anayasası’nda 16 kez değişiklik yapılmış olmasına rağmen şimdiye kadar gerçekleştirilen en kapsamlı düzenleme, önümüzdeki 12 Eylül 2010 tarihinde referanduma sunulacak olan bu değişiklik olacaktır.


 


Bu referandum, yıllardan beri dile getirilen ama bir türlü cesaret edilemediği için gerçekleştirilemeyen, toplumun hak ve özgürlüklerini genişleten ve ülkemizi çağdaş dünya ile bütünleştirecek köklü değişikliklerin başlangıcı olacaktır.


 


Sivil ve demokratik Anayasa hedefine ulaşmada sadece politik aktörlere değil, sivil toplum kuruluşları ve halkımıza da büyük görev düşmektedir.


 


12 Eylül’de sandık başına gidecek olan halkımızın, bu bilinçle hareket ederek; referandumda anayasa değişikliği için vereceği ‘evet’ oyunun, aynı zamanda parlamentonun bu konudaki kararlı tutumuna verilen destek  anlamına geldiğini  unutmamak gerekir.


 


12 Eylül referandumunun olumlu sonucu, aynı zamanda daha demokratik, daha özgürlükçü ve tamamen sivil bir anayasanın hazırlanması için de bir teşvik olacaktır. Toplumsal mutabakat sonucu oluşan anayasa da,  daha özgür bir toplum, daha müreffeh bir ülke ve  daha güçlü bir Türkiye demektir.


 


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.