BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Genel Başkanımızın I.Kuruluş Yıldönümü Konuşması


28 Ağustos Pazartesi 2006.

Sayın Protokol, Kıymetli Basın Mensupları, Değerli Misafirler…


Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Sendikamızın 1. kuruluş yılı münasebetiyle düzenlediğimiz programımıza hoş geldiniz.


Bugün 25 Temmuz 2006 Salı Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası, YERELSEN’İN kurulmasının üzerinden tam 1 yıl geçti.


Sizleri 1 yıl önceye götürüp, YERELSEN’in kuruluş gerekçelerini, önemini anlatıp sonra da yaptıklarını ve geleceğe yönelik hedeflerini ana başlıklar halinde arz etmek istiyorum.


Değerli misafirler, YERELSEN günübirlik bir kararla fayda-maliyet analizi yapılmadan kurulmadı. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Kocaeli’de bulunan tüm belediyelerimiz ve belediye şirketlerinin endüstri ilişkileri ve sendikacılık alanlarında işi bilen, uzman ve salt bu işe kafa yoran bir kadroya ihtiyaç vardı. Biz bunu yönetime gelir gelmez tespit ettik. Önce Büyükşehir Belediyemizde bu ekibi oluşturur, kendi sorunlarımızı bu ekip ile çözebilirdik. Ancak biz böyle yapmadık. Elimizdeki bu uzman ve güçlü ekibi diğer belediyelerimizin de hizmetine sunmalıydık. Bunun yasal ve kurumsal yolu da işte bir işveren sendikası kurmak idi. Biz de bunu 17 Kurucu üyenin müşterek kararı ile gerçekleştirdik.


İlk örgütlenmesini Kocaeli’nde yapan Sendikamız,


-Türkiye genelindeki diğer belediyelerimizle de tecrübesini ve bilgi birikimini paylaşmaya hazır olduğunu belirtmek istiyorum.


-YERELSEN’ in kuruluş gerekçeleri esas olarak şunlardır;


– Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini uzman / profesyonel bir ekiple yürütmek.


– Üye belediyeler arasında işbirliği ve güç birliği oluşturmak.


-Belediye Başkanlarımızın esas işleriyle ilgilenip ayrı bir uzmanlık gerektiren bu konuda gereksiz vakit ayırmalarını önlemek.


-Yine belediye yönetimlerinin uzman olmadığı bu alanda, işçi sendikalarının karşısında zafiyete düşmesini önlemek.


-Belediyelerin insan kaynakları ve personel birimlerine Toplu İş Sözleşme dönemi dışında da hukuki ve uygulamaya yönelik destek olmak.


YERELSEN bir kamu işveren sendikası olmasına rağmen, klasik anlamda bir kamu kurumu mantığıyla örgütlenmemiştir.


YERELSEN ekibi, 7 kişilik Yönetim Kurulu, 3 kişilik Denetim Kurulu, 3 kişilik Disiplin Kurulu, 1’i Genel Sekreter olmak üzere 3 personelden oluşmaktadır.


Ekibimiz, bu bir yıllık süre içinde büyük bir gayretle ve özveriyle çalışmıştır. Sadece sendikacılık yapmış, kendi işiyle iştigal etmiş, kesinlikle siyaset yapmamış ve başkasının işiyle de uğraşmamıştır.


Sendikacılığı masa başında, hukuk içinde, bu alanın prensiplerine ve etik kurullarına uyarak yapmıştır. Sendikamızın bu çerçevede yaptığı çalışmalar kamuoyunda herkesin takdirine şayan olmuştur.


Kocaeli işçi sendikacılığı hareketi bakımından köklü ve dinamik bir bölge olmasına rağmen, Sendikamız bu yapıya kolayca intibak etmiştir. Muhataplarımızın eksikliklerini ve zayıf yönlerini fırsata çevirip aldatmamış ve kandırmamıştır. Şeffaflık içinde görev ifa etmiştir. Bu anlamda genel olarak sendikamızla muhatap işçi sendikaları arasında güvene dayalı bir ilişki tesis edilmiştir.


Sendikamız, yasal kuruluş prosedürlerini tamamladıktan sonra örgütlenme faaliyetine girmiş ve kuruluşundan itibaren bir ay içinde 37 üyeye ulaşmıştır. Bu anlamda, Kocaeli’de yerel yönetimlerde çalışan işçilerin yaklaşık %90’ını sendikamıza üye belediyeler istihdam etmektedir.


Sendikamız bir taraftan örgütlenme ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken diğer taraftan fiziki mekân, çalışma ortamı, toplantı mekânı, iletişim ve diğer ihtiyaçlarını kısa sürede gidermiştir.


Sendikamız 10–11 Aralık 2005 tarihinde 1. Olağan Genel Kurulunu yapmış, kongrede zorunlu organlarını seçmiş, seçimle göreve gelen yöneticiler yönetimi geçici yönetimden devralmıştır.


Sendikamız, kuruluşunu müteakip 31.12.2005 tarihinde sona erecek T.İ.S. lerin hazırlıklarına başlamış, üyeleri adına yasada öngörülen prosedürleri takip etmiştir.


01.01.2006 tarihinden itibaren de T.İ.S. maratonu başlamıştır. Öyle günler olmuştur ki 1 günde 4 farklı sendika ile 4 ayrı T.İ.S. görüşmesi ve oturumu yapılmıştır.


Profesyonel ekibimiz, tüm bu süreçlerden Sendika yönetimimiz ve adına T.İ.S. yapılan belediye başkanlarımız ile sürekli istişare içinde olmuş ve onları bilgilendirmiştir. T.İ.S. görüşme sürecinin her aşamasında nasıl bir yol takip edileceğini birlikte belirlemiştir.


Bugün gelinen noktada 2 tanesi Yüksek Hakem Kurulu ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Yalakdere Belediyesi ) ile sonuçlanmak üzere toplam 15 toplu iş sözleşmesi tamamlanmıştır. 2 tanesinin müzakeresi devam etmektedir. 2007 yılında 20 ye yakın sözleşme müzakeresi yapılacaktır.


Sendikamız sözleşmeler sırasında, öncesinde ve sonrasında üye belediyelerimizin yöneticilerine danışmanlık hizmetleri de vermiştir.


Değerli Misafirler,


Sendikamız sözleşme sürecinde uyumlu, esnek fakat kararlı ve ilkeli bir politika izlemiştir.


Sözleşmelerde idari maddeler olarak tarif edilen sendikal izinler, yıllık izinler, mazeret izinleri, ihbar ve kıdem tazminatları, hafta tatilleri ve ücretleri, fazla çalışma ve ücretleri, disiplin hükümleri gibi konularda üyelerimiz arasında bir birliktelik sağlanmaya çalışılmıştır.


Türkiye ortalamasının üzerinde olan, belediyelere yüksek maliyet getiren bu konulardaki sözleşme hükümlerini, işçi sendikalarımız da ikna edilerek indirilmiş ve günümüz şartlarına uyarlanmıştır.


Üye belediyelerimizin menfaatine ve kamu yararı sağlanan bu alandaki kazanımlarımızın ayrıntısına girmek istemiyorum.


Kocaeli genelinde Hizmet-İş, Genel-İş, Belediye-İş, TOLEYİS ve Sağlık-İş gibi 5 ayrı sendika ile yürüttüğümüz görüşmelerde sendikamız, Kocaeli’nde çalışma barışını tesis etmiş ve güçlendirmiştir. Bir araya gelemeyen tarafları aynı masa etrafında buluşturmuş ve uzlaşmaya vardırmıştır. Bu durum iş barışına ve verimine katkı sağlamıştır.


Belediye Başkanlarımız ellerindeki sınırlı bütçe imkanlarıyla hem bölge insanına en iyi hizmeti sunmak hem de çalışanlarını memnun edecek ücreti vermek durumundadır.


Bu nedenle, ücret konusunda her üyemizin gelir durumu ve bütçe olanakları dâhilinde belediye başkanlarımız ile tam bir istişare ve mutabakat içinde tüm tarafları memnun eden düzenlemeler yapılmıştır.


Biz en iyi sözleşmenin tarafların anlaşarak, masa başında bitirilen sözleşme olduğuna inanıyoruz. Çünkü tarafların anlaşarak masa başında bitirdiği sözleşmelerin uygulanmasında da sıkıntı olmayacaktır.


Değerli misafirler üyelerimize hiçbir konuda emri vaki veya bir şeyleri dikte eden konumda olmadık. İşin gereğini ve doğrusunu bütün yönleriyle anlattık. Sağ olsun onlar da bizi anladılar ve sözleşme sürecinde desteklediler ve yalnız bırakmadılar. Ben burada desteklerinden ve sendikamıza duydukları güvenden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.


Amacımız belediyelerimizin yasalar içinde haklarını ve menfaatlerini korumaktır. İşçilerimiz de bizim hizmet ederken takım arkadaşlarımızdır. Onların hakkını korumakta bizim görevimiz. Var olanı çalışanlarımızla paylaşmaktan zevk alırız. Ancak olmayanın sözünü veremeyiz.


Bugün itibariyle bu yıl yapılması gereken T.İ.S. görüşmelerinin tamamına yakınını tamamlamış bulunuyoruz. Sözleşmeleri biten belediyelerdeki uygulamaya yönelik yaptığımız eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz. İkinci bir faaliyetimiz de Türkiye genelinde belediyelerde örgütlenme faaliyetlerimiz olacaktır.


Yine bu süreçte ekibimizin de eğitim ve yetiştirilme faaliyetleri devam edecektir. Sendikamız, imkânlar elverdiğince ülkemizde az bulunan bu alanda uzman sendikacı yetiştirecektir.


Çalışma hayatının vazgeçilmez parçası olan işçi ve işveren sendikaları, önemli sivil toplum örgütleridir. Pratik yararları yanında Avrupa Birliği sürecinde sivilleşmenin ve yerelleşmenin motoru olan bu örgütlere hepimiz destek olmalıyız.


Değerli misafirler,


Yine bu bir yıllık süreçte sendikamızın kurumsal kimliği üzerinde de çalışmalar yaptık. Vizyonumuzu, misyonumuzu ve ilkelerimizi belirledik.


Sendikamıza hem üyeleri hem de kamuoyu ile daha iyi iletişim kurması için bir web sitesi hazırladık ve yayına açtık. Sitemizin web adresi www.yerelsen.org.tr ’ dir. Bu sitede çalışma hayatı ile ilgili mevzuat, genel ve pratik bilgiler ve sendikamızın faaliyetleri yer almaktadır. Sitemizin hem üyelerimize hem de çalışma hayatına faydalı olacağını düşünüyoruz.


Değerli üyelerimizin bize verdiği desteğe ve güvene teşekkür ediyor. Bu desteğin ve güvenin devamını talep ediyoruz.


Sendikamız tüm ekibiyle T.İ.S. görüşmelerinde olduğu gibi diğer zamanlarda da emrinizde ve hizmetinizdedir.


Sözlerimi tamamlarken YERELSEN’ in kuruluşunda bize vizyon olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, özveriyle çalışan çalışma arkadaşlarıma, üyelerimize, bugün bu toplantıya diğer illerden ve ilimizden katılan bütün belediye başkanlarımıza panelimize konuşmacı olarak katılan hocalarımıza ve tüm misafirlerimize sonsuz teşekkür ederim.


Sevgi ve saygılarımı sunarım.