BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Genel Başkanımızın Yerel İş Barışı Kongresi Konuşma Metni


11 Eylül Salı 2007.

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,


Sayın Belediye Başkanlarım,


Değerli Basın Mensupları,


Kıymetli davetliler;


 


Sendikamızca yürütülen Yerel İş Barışı Projesinin finali olan, Yerel İş Barışı Kongresine hepiniz hoş geldiniz.


 


Değerli konuklar,


Yaklaşık 2 yıl kadar önce belediye yönetimlerinin toplu iş sözleşmeleri sürecinde yaşadığı sıkıntıları, bu konudaki uzman personel eksikliklerini ve toplu iş sözleşmelerinin uygulanması sırasındaki problemleri hem bizzat yaşıyor hem de belediye başkanlarından bunun çözülmesine yönelik yoğun talepler alıyorduk.


Kamuda en fazla işçinin istihdam edildiği birimler olan yerel yönetimlerde, iş mevzuatının, toplu iş sözleşmesi mevzuatının, sendikacılık mevzuatının, sendikacılığın ve toplu iş sözleşmesi düzeninin çok iyi bir şekilde bilinmesi ve uygulanması gereği vardı.


 


Biz de ekibimizle birlikte,  bu konuyu uzun uzun tartıştık ve başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere kurucu üye ve  üye belediye başkanlarımızın desteği ile işçi sendikaları ile toplu müzakere yapmak, yapılan toplu iş sözleşmelerinin uygulanması sırasında personel ve insan kaynakları servislerine danışmanlık yapmak için Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası’nı kurduk. Sendikamız 25 Temmuz 2005 tarihinde kuruldu.


 


Önce çok eleştiri aldık. Ancak bugün gelinen noktada, sadece işverenler değil, muhatabımız birçok işçi sendikası bile bizi eleştirmek yerine takdir etmektedir.


 


Çünkü biz işimizi profesyonelce yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız 34 toplu iş sözleşmesi görüşmesinde, toplu sözleşme masasında sadece toplu iş sözleşmesi konuları görüşülmüştür. Bizim yaptığımız görüşmelerde kesinlikle popülizm ve siyaset konuşulmamıştır.


 


Bundan dolayı, temsil ettiği işçilerin hak ve menfaatlerini savunan, geliştirmeye çalışan işçi sendikaları da oluşan bu yeni düzenden memnundur. Çünkü biz onlara “ sizinle elimizde olanı memnuniyetle paylaşırız ancak olmayanın sözünü veremeyiz. En iyi sözleşme, hükümlerinin taraflarca yerine getirilebildiği sözleşmedir. Yoksa imzalandıktan sonra hükümleri yerine getirilemeyen, daha sonra bir dizi hukuksal ve sosyal sorunlar üreten sözleşmeler, iyi yapılmış sözleşmeler değildir.” dedik.


 


Yeni dönemde işçi sendikaları ile aramızda yukarıdaki prensiplere uygun iyi diyaloglar gelişti ve devam etmektedir.


 


Merkezi Kocaeli’de bulunan ve halen Kocaeli ve Sakarya’dan 44 üyesi bulunan sendikamızın bu 2 yıllık dönemde sadece toplu iş sözleşmesi de yapmamıştır.


Sendikamız, kurulduğu ilk ayında Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin Türkiye İş Kurumu ile birlikte yürüttüğü Hayat Umuttur Projesi’ne iştirakçi olarak katılmış ve destek vermiştir. Bu proje ile Kocaeli’de bulunan 60 özürlü ve 20 eski hükümlü hemşerimize, bilgisayar, sekreterlik ve büro yönetimi eğitimleri verilmiş ve özürlü ve eski hükümlü açığı bulunan belediye birimlerinde işe yerleştirilmiştir.


 


Sendikamızın, Hizmet-İş Sendikası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü ikinci proje ise şu anda finalini yaptığımız işte bu Yerel İş Barışı Projesi’dir.


 


Yerel İş Barışı Projesi ülkemizde; işyerlerinde çalışma barışını diyalog ve uzlaşıyla kurmak ve sürekli hale getirebilmek için yürütülen ilk projelerden biridir. Bu proje, yaklaşık 100 proje başvurusu arasından kabul edilen 26 proje içinde yer almıştır.  Hizmet-İş Sendikası ortaklığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki ile gerçekleştirilen projemizi Avrupa Birliği’nce finanse edilmektedir. Projenin toplam maliyeti 50.768.71 Euro’dur.


 


         Değerli Misafirler,


Yerel İş Barışı Projesi’ndeki bu birlikteliğin oluşmasına gelince. 


Avrupa Birliğinin finanse ettiği bu projeden haberdar olur olmaz, sendikamızın ve belediyemizin  proje ekibindeki arkadaşlara Kocaeli’ de ki muhatabımız işçi sendikaları ile  görüşüp, hazırlayacağımız  projede birlikte çalışma teklifi götürmeleri talimatını verdim. Arkadaşlarımın yaptığı bu görüşmelerin sonucundan, Hizmet İş Sendikası ile birlikte proje yapma kararı çıkmıştır. Toleyis Sendikası ve Hizmet İş Sendikası  hariç diğer sendikalar teklifimize olumlu cevap vermemiştir. Toleyis Sendikası teklifimize olumlu cevap vermiştir ancak yapılan değerlendirmede,  Toleyis Sendikası’nın  Kocaeli’ de  çok az sayıda üyesi bulunduğundan, projenin  kabul edilmeme ve başarılı olmama ihtimali dikkate alınarak, proje;  birlikte çalışma teklifine olumlu cevap veren Hizmet İş Sendikası ile  hazırlanmış ve uygulanmıştır. Ben burada Toleyis Sendikası ile Hizmet İş Sendikası’na  huzurunuzda teşekkür ediyorum.


 


Yerel İş Barışı Projesi 29 Kasım 2006 tarihinde başlamıştır. 28 Eylül 2007’de son bulacaktır. Ortaklarımızla geliştirdiğimiz işbirliğini, projemizin bitiminden sonra da sistemli bir şekilde devam ettirmek istiyoruz.


 


Projemiz, 10 ay boyunca öncelikle Sosyal Diyalogun kurumsallaşabilmesi için faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bilindiği gibi sosyal diyalogun en önemli araçlarından biri işyeri kurullarıdır. İşçi ve işverenin, işyeri sorunlarını tartıştığı ve çözdüğü bu kurulların etkin çalışması, hizmet üretiminde verimi ve kaliteyi artıracaktır.


 


Bu amaçla proje kapsamında bir dizi eğitim semineri verilmiştir. Eğitimler değişik hedef gruplarının ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Eğitime sendikamıza üye 44 ayrı üye belediyeden katılım sağlanmıştır.


 


Projede hedef grupları olarak; İşyeri Kurul Üyeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyeleri, Yöneticiler (Sendika Yöneticileri, İşveren ve İşçi Temsilcileri) seçilmiştir.


Proje kapsamında, yapılan eğitimlere kısaca göz atacak olursak şunları not edebiliriz.


 60 işyeri kurul üyesinin katıldığı eğitim seminerinde “işyeri kurullarının çalışma esasları” ile “sosyal diyalogun AB ve Türkiye uygulamaları” değerlendirilmiştir.


 Yine, 30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyesine İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı standartları, iş kazaları gibi konuları içeren bir eğitim semineri verilmiştir.


Son olarak, 100 sendika yöneticisi, işveren ve işyeri sendika temsilcisinin katıldığı seminerde ise; yönetimde yeni yaklaşımlar, iletişim teknikleri ve sosyal diyalog, AB ve Türkiye uygulamaları konularında eğitim verilmiştir.


 


Bu eğitim seminerlerinden sonra işyeri kurul üyeleri, işyeri kurullarının daha da etkinleştirilmesi konusunda çalışma toplantıları yapmışlardır. Bu görüşmelerin sonunda “İşyeri Kurulları Etkinleştirilme Stratejisi” yine işyeri kurul üyeleri tarafından geliştirilmiştir.


Bugün ve yarın projemizin en son ve büyük etkinliğini, yani Yerel İş Barışı Kongresini gerçekleştirmiş olacağız. Kongre boyunca iki panel ve dört çalıştay yapılacaktır. Özellikle çalıştayları, işçi ve işveren taraflarına diyalog ve tartışma ortamı sağlaması açısından önemli bulmaktayız. Paneller ise güncel konuları içermektedir.


 


Bu proje ile muhatap işçi sendikamız ile çok olumlu ilişkiler geliştirmekle, birlikte iş yapma becerisi  de kazanılmıştır.


Bu proje bir kez daha göstermiştir ki, işçi ve işveren sendikaları kesinlikle birbirlerine düşman iki kuruluş değil, olsa olsa farklı kesimlerin çıkarlarını savunan birer rakiptir. Bu proje bu iki rakibi İş Barışı ve Sosyal Diyalog ortak paydasında buluşturmuştur.


 


Bu kongrede sunulan tebliğlerin, tartışılan konuların tamamı çözümlendikten sonra, “Kongre Kitabı” olarak, kongrenin bitimine müteakip sendikamızca bastırılıp, başta katılımcılar olmak üzere tüm işçi ve işveren sendikalarına gönderilecektir.


Bu şekilde kongremize katılan bilim adamlarımızın bilgi ve tecrübelerini en geniş bir biçimde paylaşmış olacağız.


 


Sendikamızın, bundan sonra da bu tarz projelerin içinde yer alacağını, yerel yönetimlerin sorunlarının tartışıldığı ve çözümlerin üretildiği bir platform olacağını, memnuniyetle ifade etmek isterim.


 


Değerli misafirler,


Yaptığımız her faaliyette bilim bizim tek kılavuzumuzdur. Sendikacılık yaparken de bizi aydınlatan bilim adamlarımız ile sürekli istişare ve irtibat içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz.


Ben konuşmamı sona erdirirken başta bu kongrenin düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm bilim adamlarımıza, bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Hizmet-İş Sendikası yetkililerine ve üyelerine, Belediyemizin ve Sendikamızın ekibine ve kongreye dinleyici olarak katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.


 


Bu projenin ve kongrenin bundan sonra da İş Barışına ve Sosyal Diyaloga ve sendikacılığa çok olumlu katkılar sağlayacağına inanıyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.


        


 


                                                                                 Münir KARALOĞLU


                                                                           YERELSEN Genel Başkanı