BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 04.04.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

2012 Yılına ait İlave Tediyelerin Ödenme Tarihleri Belli Oldu


25 Ocak Çarşamba 2012.

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, 

anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2012 yılında verilecek ilave tediyenin 

birinci yarısının 31/01/2012, 

diğer yarısının 29/06/2012 tarihinde ödenmesi; 

Maliye Bakanlığının 05/01/2012 tarihli ve 124 sayılı yazısı üzerine, 

mezkur Kanunun  4 üncü maddesine göre, 

Bakanlar Kurulu’nca 16/01/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır