BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
760
2022'DE
BAĞITLANAN TİS
57
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
23
GÜNCELLENME TARİHİ: 07.04.2023

YERELSEN’DE ARAYIN:

İlave Tediyelerin Ödenme Tarihleri:

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, 

anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2011 yılında verilecek ilave tediyenin 

birinci yarısının 26/8/2011, 

diğer yarısının 3/11/2011 tarihinde ödenmesi; 

Maliye Bakanlığının 12/8/2011 tarihli ve 10512 sayılı yazısı üzerine, 

mezkur Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerine göre, 

Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır