BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

İşsizlik Sigortası Prim Oranları ( 2002 – 2021)

İşsizlik Sigortası Prim Oranları

01.01.2002’den itibaren

İşçi Payı

% 1

İşveren Payı

% 2

Devlet Payı

% 1