BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

İşsizlik Sigortası Prim Oranları ( 2002 – 2023)


23 Nisan Cumartesi 2011.

İşsizlik Sigortası Prim Oranları

01.01.2002’den itibaren

İşçi Payı

% 1

İşveren Payı

% 2

Devlet Payı

% 1