BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

İzaydaşda görüşmeler başladı…

Katılım yüksek oldu…

İzaydaş’da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri YERELSEN’in katılımıyla yapıldı. YERELSEN’i temsilen toplantıya Genel Başkan Vekili Mustafa Çöpoğlu, Genel Sekreter Mümtaz UZUN, uzman personeller Hasan TENLİK, Mete BİLGİN ve Yahya BİLGİN’den oluşan bir kadroyla katıldı. İşveren adına görüşmeleri yürütecek olan YERELSEN ekibine İzaydaş Genel Müdürü Muhammet SARAÇ ve yardımcıları eşlik etti.Bu sözleşme Yerelsen’in İzaydaş’da yürüttüğü 3.sözleşme olacak.

Görüşmeler İzaydaş’da yapıldı…

İşvereni YERELSEN’in temsil ettiği toplantıya, işçi tarafını temsilen işyerinde yetkili sendika olan Tes-İş sendikası adına Genel Sekreter Mustafa Şahin, Genel Mali Sekreter Sedat Çokol, Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ve işyeri temsilcileri katıldı.Toplantının açılışını yapan YERELSEN Genel Başkan Vekili Mustafa Çöpoğlu süreçle ilgili açıklayıcı bilgiler verdi. Sözleşmenin iki tarafında çıkarlarına uygun olması gerektiğini söyleyen Genel Başkan Vekili Çöpoğlu, görüşmelerin her iki tarafa şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra söz alan İzaydaş Genel Müdürü Saraç, İzaydaşın faaliyetlerindenbahsetti ve işyerinde iş barışının önemine vurgu yaptı. Görüşmelerde her iki tarafa da başarılar dileyen Saraç, sözleşmenin şimdiden taraflar için hayırlı olmasını diledi.

5 Madde geçildi…

Yapılan açılış konuşmalarından sonra sözleşme görüşmelerine geçildi. Taraf işçi sendikasının yapmış olduğu sözleşme teklif taslağı üzerindeki maddelerden 5’i ilk görüşmede kabul görerek geçildi. Geçilen maddeler tutanak altına alındıktan sonra bir sonraki toplantının günü ve yeri belirlenerek toplantıya son verildi.