BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

KALECİK BELEDİYESİ’NDE İLK OTURUM

Sendikamızın yeni üyelerinden Ankara’ya bağlı Kalecik Belediyesi’nde akdedilecek toplu iş sözleşmesinin ilk oturumu yapıldı.  24 Şubat 2014 tarihinde Yerelsen ile Belediye İş Sendikası arasında gerçekleştirilen ilk oturum Kalecik Belediyesi’nde gerçekleştirildi.

Görüşmelere Kalecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan’ın yanı sıra işveren temsilcisi olarak Genel Sekreter Yardımcımız Yahya Bilgin ve sendikamız uzmanlarından Cavit Tokpınar katıldı.  Toplantıda işçi sendikası yetkililerinden Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Güngören ile sendika yetkilileri hazır bulundu.

Yapılan görüşme sonunda işçi sendikası tarafından sunulan 55 maddelik sözleşme teklif taslağındaki 25 maddenin kabul edilmesine, kalan maddelerin ise ertelenerek bir sonraki oturumda görüşülmesi karar verildi.