BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
760
2022'DE
BAĞITLANAN TİS
57
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
23
GÜNCELLENME TARİHİ: 07.04.2023

YERELSEN’DE ARAYIN:

Karasu’da İlk Oturum

Sakarya’nın Karasu Belediyesi’nde başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilk oturum yapıldı. 28 Aralık 2016 tarihinde Karasu Belediyesi’nde yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Çelik’in yanı sıra sendikamız uzmanlarından Yavuz Altınışık ve Cavit Tokpınar katıldı.

Toplantı öncesi belediye yetkilileri ziyaret edilerek sözleşme süreci hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme sonrasında işçi sendikası ile sözleşme görüşmelerine geçildi. Hizmet İş Sendikası yetkililerince yapılan görüşme sonucunda işçi sendikası tarafından verilen 80 maddelik sözleşme teklif taslağındaki 53 maddenin kabul edilmesine kalan maddelerin ise bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi. Geçilen maddeler tutanak altına alındıktan sonra bir sonraki toplantının günü ve yeri belirlenerek toplantıya son verildi.