BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
786
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
6
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
30
GÜNCELLENME TARİHİ: 05.02.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Kıdem Tazminatı Yıllık Tavan Miktarı (2015)


9 Ekim Cuma 2015.

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 3.709,98 TL olan kıdem tazminatı tavanı, 1 Eylül 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 118,39 TL artışla 3.828,37 TL oldu.

Kıdem tazminatı tavanındaki artış, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun ek 70. maddesinde yer alan, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranları belirten grupların yeniden düzenlemesine ilişkin olarak 27.8.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.8.2015 tarih ve 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleşti.

Bilindiği üzere, 1475 sayılı (eski) İş Kanununun halen yürürlükte olan, kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesine göre, iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazandıran nedenlerden birine bağlı olarak sona eren işçiye, işe başladığı tarihten itibaren hizmet sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılıyor.

30 günlük ücret, hizmet sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebiliyor.

Ancak toplu sözleşme ve hizmet sözleşmeleriyle belirlenen kıdem tazminatının yıllık miktarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun ek 70. maddesinde, 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeye göre, en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi, dolayısıyla kıdem tazminatı tavanı, 1 Eylül 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 3.828,37 TL oldu.

 

Kıdem Tazminatı Yıllık Tavan Miktarı Katsayı Ocak2015 Katsayı Temmuz2015  Ocak2015   (TL) Temmuz2015 (TL) Ağustos2015 (TL)
(1500 Gösterge + 8000 Ek Gösterge) x Esas Aylık Katsayısı 0,079308 0,083084 753,43 789,30 789,30
(1500 Gösterge + 8000 Ek Gösterge) x Esas Aylık Katsayısı (% 200) (Ağustostan itibaren % 215) 0,079308 0,083084 1.506,85 1.578,60 1.696,99
(500 Kıdem Aylık Göstergesi x Esas Aylık Katsayısı) 0,079308 0,083084 39,65 41,54 41,54
(1000 Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı) 1,24144 1,30054 1.241,44 1.300,54 1.300,54
Kıdem Tazminatı Yıllık Tavan Miktarı     3.541,37 3.709,98 3.828,37