BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 04.04.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi Eğitim Seminerleri


27 Mart Cuma 2009.

 

 

 

 

“Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi” kapsamında sendikamıza üye belediye ve belediye iştiraklerinin bünyesinde bulundurduğu işyeri temsilcilerinden oluşturulacak gruplara yönelik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından verilecek olan eğitim seminerlerine 23.03.2009 günü itibari ile başlangıç yapıldı.

 

 

 

 

 

                                 


 

01 Ocak 2009 – 30 Haziran 2009 tarihleri arasında devam edecek olan proje süresince, işyeri temsilcilerinden oluşturulacak gruplara “İş sağlığı ve güvenliği genel prensipleri, işverenin sorumlulukları ve çalışanların hakları, gürültüden sakınılması, yangından ve zararlı gazlardan sakınılması, ilk yardım ve kurtarma, güvenlik ve kaza önleme” konularında eğitimler verilecektir.


Proje sürecinde, ilk seminer sunumu 23.03.2009 günü İş sağlığı ve güvenliği genel prensipleri, işveren sorumlulukları ve çalışanların hakları konusunda Sendikamız Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun tarafından yapılmıştır.


 

 

              


 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI


 


Sendikamıza üye olan belediyeler ve belediye şirketlerindeki toplam 74 sağlık ve güvenlik işyeri temsilcisini eğiterek formen vasfı kazandırılması, nihayetinde Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin artırılması ile iş kazalarının azaltılması temel amacı doğrultusunda eğitim seminerleri programına aşağıda belirtildiği şekilde devam edilecektir.


 


– 25.03.2009 tarihinde Dr. Lütfi ALPSOY tarafından ”Güvenlik ve Kaza Önleme”,


– 06.04.2009 tarihinde Bülent BALER tarafından “İlk Yardım ve Kurtarma”,


– 08.04.2009 tarihinde Hatice Öncü YÜREKKORKUTAN tarafından “Yangından ve Zararlı Gazlardan Sakınılması”,


– 13.04.2009 tarihinde Bülent BALER ve Hatice Öncü YÜREKKORKUTAN tarafından “İlk Yardım ve Kurtarma”,


– 15.04.2009 tarihinde Süleyman BÜYÜKŞAHİN tarafından “Gürültüden Sakınılması”


konularında eğitim seminerleri verilecektir.