BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
786
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
6
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
30
GÜNCELLENME TARİHİ: 05.02.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

“Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi” Tamamlandı…


3 Temmuz Cuma 2009.


Sendikamız
tarafından yürütülen, sendikamıza üye belediye ve belediye iştiraklerinin “Iş
Sağlı ve Güvenliği” konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Hollanda Dışişleri Bakanlığı MATRA KAP fonu
destekli Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi, 02.07.2009 günü Fuar
içi Basın Merkezi binası toplantı salonunda gerçekleştirilen kapanış programı
ile sona erdi.

 

01 Ocak 2009 – 30 Haziran 2009 tarihleri arasında sürdürmüş olduğumuz
proje süresince işyeri temsilcilerinden oluşturulacak gruba İş Sağlığı ve
Güvenliği uzmanları tarafından, “İş sağlığı ve güvenliği genel prensipleri,
işverenin sorumlulukları ve çalışanların hakları, gürültüden sakınılması,
yangından ve zararlı gazlardan sakınılması, ilk yardım ve kurtarma, güvenlik ve
kaza önleme” konularında eğitim verildi. 

Sendikamız Başkan
Vekili Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU, proje kapanış toplantısındaki konuşmasında proje ile
ilgili bilgiler verdikten sonra, “İşçilerin sağlık ve güvenlik içerisinde
yaşaması, onların çalışma şartlarının geliştirilmesi konularında yeni projeler
hazırlayacağız, geliştireceğiz ve uygulayacağız” diyerek bu konuda yeni
projeler geleceğinin sinyallerini verdi. Konuşmasının devamında projenin
yürütülmesinde emeği geçen tüm proje ekibine, eğitimci düzeyinde katkı sağlayan
uzmanlara ve proje yararlanıcılarına teşekkür etti.
Proje kapanış toplantısı, Dr.
Mustafa ÇÖPOĞLU ve Eğitimciler tarafından katılım belgelerinin verilerek toplu
fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.