BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

Marka’da İmzalar Atıldı

Yerelsen’in üyelerinden Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nda (MARKA) toplu iş sözleşmesi heyecanı yaşandı. MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU’na sözleşme hakkında bilgi veren sendikamız ilgili temasların ardından toplantıyı başlattı. MARKA binasında gerçekleşen toplantıda sözleşme görüşmeleri sonuçlandırılarak 10 Kasım 2017 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

MARKA’da gerçekleşen görüşmeye ve imza törenine MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU, işveren vekili olarak sendikamızın Genel Sekreter Yardımcısı Yahya BİLGİN ve Yerelsen uzmanı Melih KURAN katıldı. Toplantıya MARKA’yı temsil amacıyla Av. Eren Hakkı YALÇIN iştirak etti. Görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Koop İş Sendikasını temsilen ise Koop İş Şube Başkanı Şevket ULUSİNAN, Şube İdari Sekreteri İsmet KANPARA, Şube Mali Sekreteri Celal ÇOBANOĞLU, TİS Servisi Müdürü Aytuğ BALAMAN ve İşyeri temsilcisi Murat SADIK katıldı.

Toplantı sonucunda 34 asıl madde, 2 geçici madde ve 1 Ek’ten oluşan sözleşme taraflarca imzalanarak anlaşma sağlanmıştır.