BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

Ordu’da Görüşmeler Devam Ediyor

İlk oturumu 12 Ocak 2017 tarihinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci turuna 7Şubat’ta Büyükşehir Belediye binasında devam edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde örgütlü bulunan Belediye İş Sendikası ile işveren temsilcisi olarak sendikamız YERELSEN arasında yürütülen görüşmelere, işçi temsilcilerinden Belediye İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Yusuf Kır, sendika yetkilileri ve işyeri temsilcileri katıldı. İşveren yetkilisi olarak toplantıya sendikamızdan Genel Sekreter Av. Mümtaz Uzun’un yanı sıra, sendikamız uzmanlarından Yavuz Altınışık, Cavit Tokpınar ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Güngör Aktaş iştirak etti.

Yapılan toplantı sonunda, işçi sendikası tarafından sunulan 75 maddelik toplu iş sözleşmesi taslağının birinci oturumunda ertelenen sosyal ve idari maddeler üzerinde müzakere yapıldı. Sözleşme taslağındaki 40 maddenin kabul edilmesine, ücrete ilişkin maddelerin ise bir sonraki oturuma bırakılarak ertelenmesine karar verildi.