BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

PROJELER VE EĞİTİMLER

FAALİYETLERİMİZ

PROJELERİMİZ VE EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ
Sendikamız, profesyonel anlamda yürüttüğü Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri ve uygulanmasındaki danışmanlık hizmetinin yanı sıra, başta AB destekli   projeler  olmak üzere işveren, üye işveren işçileri ve halka yönelik pek çok eğitsel ve sosyal faaliyetlere imza atmıştır. Kuruluş amacına yönelik seminer, panel ve konferanslar düzenlemiştir.

Bu faaliyetlerimiz  şunlardır:

A) PROJELERİMİZ

1) HAYAT UMUTTUR PROJESİ (02.01.2006)

Sendikamız, üyemiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye İş Kurumu ile birlikte yürüttüğü Hayat Umuttur Projesi’ne iştirakçi olarak katılmış ve destek vermiştir. Bu proje ile Kocaeli’de bulunan 60 özürlü ve 20 eski hükümlüye bilgisayar, sekreterlik ve büro yönetimi eğitimleri verilmiş, bu kişiler, özürlü ve eski hükümlü açığı bulunan belediye birimlerinde istihdam edilmişlerdir.

2) YEREL İŞ BARIŞI PROJESİ (29.11.2006 – 28.09.2007)

Sendikamız koordinatörlüğünde, Hizmet-İş Sendikası ortaklığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki ile yürütülen AB. destekli Yerel İş Barışı Projesi, 30 Kasım 2006 itibariyle başlamış, 10 ay süren proje, 8-9 Eylül 2007 tarihlerinde Kartepe Green Park Hotel’de gerçekleştirilen YEREL İŞ BARIŞI KONGRESİ ile sona ermiştir.
Yerel İş Barışı Kongresine kadar gelinen süreçte proje kapsamında;

“60 işyeri kurul üyesinin katıldığı eğitim seminerinde “İşyeri Kurullarının Çalışma Esasları” ile “Sosyal Diyalogun AB ve Türkiye Uygulamaları” değerlendirilmiştir.

Yine, 30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyesine “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Standartları”, “İş Kazaları” gibi konuları içeren bir eğitim semineri verilmiştir.

Son olarak, 100 sendika yöneticisi, işveren ve işyeri sendika temsilcisinin katıldığı seminerde ise; “Yönetimde Yeni Yaklaşımlar”, “İletişim Teknikleri ve Sosyal Diyalog”, “AB ve Türkiye Uygulamaları” konularında eğitim verilmiştir.

Diğer taraftan, Kongre sürecinde; “İşyeri Kurullarının Etkinleştirilmesi”, “Sosyal Diyalog; Kurumsallaşma Çabaları ve İşyeri Barışı”, “Mesleki Gelişim”, “Türkiye´de Sendikacılık; Yapısal Sorunlar ve Çözüm Yolları”, “İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıkları altında 5 ayrı konu çalıştaylar’da müzakere edilmiştir.

Ayrıca, “AB Müzakere Süreci ve Türk Çalışma Yaşamına Etkileri” konulu bir panelin de düzenlendiği Yerel İş Barışı Kongresi’ne değişik üniversitelerden öğretim üyeleri konuşmacı olarak katılmıştır.

3) KOCAELİ’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJESİ (01.01.2009-30.06.2009)

 

Sendikamız, Kocaeli’de sendikamıza üye belediye ve belediye iştiraklerinin bünyesinde bulundurduğu 7500 işçinin “Iş Sağlı ve Güvenliği” konularında bilinçlendirilmesi amacıyla “Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliği” adlı bir proje hazırladı.

01 Ocak 2009 – 30 Haziran 2009 tarihleri arasında devam edecek proje süresince işyeri temsilcilerinden oluşturulacak gruba İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından, “İş sağlığı ve güvenliği genel prensipleri, işverenin sorumlulukları ve çalışanların hakları, gürültüden sakınılması, yangından ve zararlı gazlardan sakınılması, ilk yardım ve kurtarma, güvenlik ve kaza önleme” konularında eğitim verilecek. Eğitilecek olan işçi temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldıkları eğitimler ile “formen” vasfı kazanacak.

Daha sonra bu formenler, edindikleri bilgi ve tecrübeleri çalıştıkları kurumlardaki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları üyelerine aktarıp, her işyerinde iş kazalarına karşı gerekli hassasiyetin oluşturulması ile iş kazalarının en aza indirilmesi sağlanacak.

Ayrıca, proje süresince sağlanan kazanımlar diğer sendikalara ve işyerlerine aktarılarak Kocaeli’deki tüm çalışanların bilinçlenmesi ile iş kazalarının önüne geçilmesi sağlanacak.

4) ENGELLİLERE EŞİT İŞ FIRSATLARI İÇİN DANIŞMANLIK AĞI PROJESİ (01.11.2009 – 31.10.2011)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde; 01.11.2009 – 31.10.2011 tarihleri arasında Yerelsen, Gülen Yüzler, Bulgaristan’dan Marie Curie Derneği,  Danimarka’dan Djurslands Erhvervsskoler , İspanya’dan Federacion Provincial De Asociaciones  de Minusvalidos Fisicos De Gordoba ortaklığında yürütülen 235.405 Euro bütçeli AB destekli  ‘‘Engellilere Eşit İş Fırsatları İçin Danışmanlık Ağı (M-NET EOP) Projesi’’ ile fiziksel engelli gençlerin çalışma hayatına kazandırılması öngörülmüştür.

B) EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

a) YURTİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

1) BALIKESİR /ALTINOLUK EĞİTİM SEMİNERİ (31.08.2007 – 04.09.2007)

Sendikamız, 31 Ağustos – 4 Eylül 2007 tarihleri arasında, Balıkesir-Altınoluk’ta üyelerine “Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler” konulu bir Eğitim Semineri düzenlemiştir. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet BARCA konuşmacı olarak katılmıştır.

2) ANTALYA EĞİTİM SEMİNERİ (30.01.2008 – 03.02.2008)

Sendikamız 2008 yılının ilk eğitimini, 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında, Antalya Falez Otel´de gerçekleştirmiştir.

Eğitim Seminerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluş ve iştirakleri, Kocaeli´de bulunan ilk kademe ve ilçe belediyelerinin yanı sıra yurdun dört bir yanındaki belediye ve il özel idarelerinden Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef, teknik personel ve büro personelleri düzeyinde yaklaşık 100 kişi katılmıştır.

30 Ocak 2008 günü başlayan program süresince, alanında uzman kişiler tarafından Programa katılan yerel yönetim çalışanlarına iş hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları konularda eğitim verilmiştir. Programın ilk günü Çalışma Bakanlığı eski İş Müfettişi Mehmet Koçak “İş Kanunu ve bağlı mevzuat” konusunda seminer vererek katılımcıların uygulamada karşılaştıkları sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ise ‘Kişisel Gelişim, Yönetim ve Yöneticilik´ konulu bir sunum yapmıştır. Programın ikinci günü Sayıştay Uzman Denetçisi Fikret Çöker, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” konusunda eğitim vermiştir. Devlet Personel Uzmanı Enes POLAT ‘657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´, Devlet Personel Uzmanı Hamza Güneş ise “Norm Kadro Uygulamaları” hakkında katılımcılara bilgi vermiştir.

3) ALANYA EĞİTİM SEMİNERİ (26.11.2008 – 30.11.2008)

Sendikamız tarafından 26.11.2008-30.11.2008 tarihleri arasında Alanya/Antalya Bera Hotel’de, Belediye Başkanları ve Belediye Görevlilerine yönelik olarak “Siyaset ve Ahlak”, “Siyaset ve Marka Yönetimi”, “Siyasal Reklam”, “Siyasal İletişim”, “AB Sürecinde Yeni Belediyecilik Vizyonu”, “Seçmen Davranışına Etki Eden Faktörler”, “Medya İlişkileri Yönetimi”, “İhale Mevzuatı”, “Yıllara Sari Yapım İşlerinin Muhasebeleştirilmesi”, “SGK Mevzuatı” konularını içeren bir hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

Eğitim seminerine, üyelerimiz ile birlikte yurdun dört bir yanındaki belediye ve il özel idarelerinden Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef, teknik personel ve büro personeli katılmıştır.

4) ALANYA EĞİTİM SEMİNERİ (15.01.2010 – 19.01.2010)

Sendikamız  tarafından  15-19  Ocak  2010  tarihleri  arasında,  Alanya  Bera Otel’de gerçekleştirilmiştir. Eğitim seminerine üyelerimizle birlikte Türkiye genelindeki belediyelerden ve il özel idarelerinden ; belediye başkanları ve üst düzey yönetici olmak üzere toplam 188 kişi katılmıştır. 5018 sayılı ‘‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’’, ‘‘Medya İlişkileri Yönetimi’’, ‘‘Siyaset ve Ahlak’’, ‘‘SGK Mevzuatı’’, ‘‘İş Hukuku’’, ‘‘İletişim’’ konularında eğitim semineri düzenlenmiştir.

5) AFYONKARAHİSAR EĞİTİM SEMİNERİ (30.11.2011 – 04.12.2011)

Sendikamız tarafından 30 Kasım-4 Aralık 2011 tarihleri arasında, Afyonkarahisar Korel Thermal otelde gerçekleştirilmiştir. Eğitim seminerine üyelerimizle birlikte Türkiye genelindeki belediyelerden ve il özel idarelerinden; belediye başkanları ve üst düzey yönetici olmak üzere toplam 340 kişi katılmıştır. “Kriz Yönetimi”, “Siyaset ve Ahlak”, “Sosyal Güvenlik Mevzuatı”, “İhale Mevzuatı”  ve “Toplu İş Sözleşmeleri” konularında eğitim semineri düzenlenmiştir. Doç. Dr. Can BİLGİLİ, Çalışma Bakanlığı eski İş Müfettişi Mahmut ÇOLAK, Av. Mümtaz UZUN, Nihat YILDIZ ve Sevda GÜNER konuşmacı olarak katılmıştır.

6) SAKARYA- KUZULUK EĞİTİM SEMİNERİ (17.02.2012 – 19.02.2012)

Sendikamız tarafından 17 -19 Şubat 2012 tarihleri arasında, Sakaray Kuzuluk ihlas  Thermal Otelde gerçekleştirilmiştir. Eğitim seminerine Sendikamıza üye belediyelerin Birim Müdürleri, Şef, teknik personel ve büro personellerinden oluşan yaklaşık 110 kişi katıldı. “Kamu İhale Mevzuatı”  ile ilgili eğitim semineri düzenlenmiştir. Seminere Sayıştay Başmüfettişi Ferhat GÜNDÜZ eğitimci  olarak katılmıştır.

7) BOLU TERMAL EĞİTİM SEMİNERİ (13.02.2012 – 15.02.2012)

DSCN0414 (816 x 612)

13 – 15 Aralık 2012 tarihleri arasında Bolu Termal Otel’de düzenlenen eğitim seminerimizin ilk gününde Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı uzmanlarında Sezgin Çoban tarafından 5510 Saylı Sosyal Güvenlik Mevzuatı çerçevesinde bir dizi eğitim verilmiştir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku Anabilim dalında görev yapan Doç. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Şenocak İnsan Kaynakları yöneticilerine yeni mevzuatlar hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

8) AFYON GÜRAL EĞİTİM SEMİNERİ (23.01.2013 – 27.01.2013)

IMG_1243 (1296 x 864)

23–27 Ocak 2013 tarihleri arasında Afyon Güral Otel’de gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerinde Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikler ele alındı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun da değerlendirildiği beş günlük seminerde  Kişisel Gelişim uzmanı oğuz saygın tarafından etkili iletişim dersleri verildi.

9)YALOVA EĞİTİM SEMİNERİ (11.05.2013 – 12.05.2013)

IMG_1771 (1296 x 864)

11-12 Mayıs tarihleri arasında Yalova Thermalium Wellness Park Otel’de belediye personellerine yönelik düzenlenen eğitim, Sayıştay Başdenetçisi Ferhat Gündüz tarafından Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde sık sık değiştirilen Kamu İhale Yasasının yeni dönemdeki getirileri hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunarak yasa kapsamında ele alınan düzenlemeler hakkında önemli bilgiler verilmiştir.

10) AFYON GÜRAL EĞİTİM SEMİNERİ (04.12.2014 – 07.12.2014)

18 (1283 x 811)

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN), Yerel Seçmen Davranışları ve Yerel Yönetim Süreciyle birlikte Medya İlişkileri Yönetimi ve Medya Performansı konularında sendika üyelerine yönelik Ayfon’da eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Programa YERELSEN Genel Başkanı Zeki Toçoğlu ve Genel Başkan Vekilimiz Dr. Mustafa Çöpoğlu’nun yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sendikaya bağlı belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

b) YURTDIŞI EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

1) İTALYA EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME PROGRAMI (23.10.2008 – 27.10.2008)

Sendikamız tarafından, 23-27 Ekim 2008 tarihlerinde, üyelerine İtalya’nın Venedik, Milano, Padova ve Verona kentlerini kapsayan bir eğitim ve bilgilendirme programı düzenlenmiş, Program kapsamına Como ve Brescia gibi Belediyeler ziyaret edilmiştir.

2) AVUSTURYA EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME PROGRAMI (02.12.2009 – 06.12.2009)

Sendikamız  tarafından  02-06  Aralık  2009  tarihleri  arasında,  üyelerimizden  40  kişinin katılımıyla  Avusturya’nın  Viyana,  Graz,  Linz,  Salzburg,  Innsbruck  ve Almanya’nın Münih  kentlerini  kapsayan  eğitim  ve  bilgilendirme  programı  düzenlenmiştir.  Program kapsamında Viyana, Graz ve Peiting Belediyeleri ziyaret edilmiş, belediyecilik  alanında  uzman  kişiler  ile  görüşmeler  yapılmıştır.  Eğitim  ve  bilgilendirme  program  kapsamında Viyana  Büyükelçimiz  Ecvet  Tezcan  ziyaret  edilmiş  ve  Graz  İşveren  Sendikalarınca katılımcılara  brifing  verilmiştir.

3) RUSYA EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME PROGRAMI (30.11.2010 – 04.12.2010)

Sendikamız tarafından 30 Kasım- 4 Aralık 2010 tarihleri arasında, üyelerimizden 62 kişinin katılımıyla Rusya’nın Moskova ve St. Petersburg kentlerini kapsayan eğitim ve bilgilendirme programı düzenlenmiştir. Program kapsamında bu kentlerde belediyecilik alanında yapılan çalışmalar incelenmiş, konusunda uzman kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Eğitim ve bilgilendirme programı kapsamında St. Petersburg Başkonsolosumuz Mehmet Çınar ziyaret edilmiş, kendisinden o bölgedeki şehircilik ve belediye hizmetleri hakkında bilgi alınmıştır.

4) BOSNA-HERSEK EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME PROGRAMI (20.07.2011 – 24.07.2011)

Sendikamız tarafından 20-24 Temmuz 2011 tarihleri arasında, üyelerimizden 104 kişinin katılımıyla Bosna Hersek’in  Saraybosna, Travnit ve Mostar kentlerini kapsayan eğitim ve bilgilendirme programı düzenlenmiştir. Program  kapsamında bu kentlerde Tarihi mekanlar gezilmiş, belediyecilik alanında yapılan çalışmalar incelenmiştir..Eğitim ve Bilgilendirme Programı kapsamında konusunda uzman kişilerle görüşmeler yapılarak, şehircilik ve belediye hizmetleri hakkında bilgi alınmıştır.

C) PANEL

Sendikamızın 1. Kuruluş yıldönümünde Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN ve Yrd.Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI’ nın panelist olarak katıldığı “Yerel Yönetimlerde Endüstri İlişkileri ve Kamu İşveren Sendikacılığı” konulu bir panel düzenlenmiştir.

D)FUAR

DOMİF – 2012

Kısa adı MARKA olan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve İşkur tarafından organize edilen  DOMİF 2012-Doğu Marmara İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı yapıldı. Sendikamız Yerelsen’in de iştirak ettiği fuar 24-25-26 Mayıs 2012 tarihinde Kocaeli’de bulunan İnterteks Uluslararası Fuar alanında yapıldı.

200 den fazla firma ve kurumun iştirak ettiği ve 3 gün süren fuara katılım beklentinin çok üzerinde gerçekleşti. Yerelsen, hem kurmuş olduğu standıyla, hem de ziyaretçilerin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı fuarın en gözde kuruluşlarından biri oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil ETYEMEZ’de fuara katılanlar arasındaydı. Standımızı ziyaret eden Etyemez, Sendikamız hakkında bilgiler aldı. Genel Başkan Vekilimiz Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU tarafından bilgilendirilen Etyemez’e günün anısına bir tablo hediye edildi.

DOMİF – 2013 

ÇÖPOĞLU BAŞKAN (1269 x 844)

Sendikamız, 23-25 Mayıs tarihleri arasında işgücü piyasasının bir araya geldiği ve Türkiye’nin önde gelen firmalarını buluştuğu DOMİF2013 Fuarı’na katıldı. Nitelikli eleman teminine yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar alanında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Doğu Marmara İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nda stant açan sendikamız ziyaretçilerini ağırladı.

Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkanlığı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı, Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerindeki benzer kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen DOMİF’13 Fuarı çalışma hayatına yeni başlayacak olanların yanı sıra, yeni iş arayışında olanlar ve kariyer planlayanlar için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarı 86 bin 107 kişi ziyaret etti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez tarafından açılan fuar kapsamında 47 bin 371 iş başvurusu yapılırken, işverenlerden 2 bin 380 kişilik açık iş talebi alındı.

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova gibi gelişmiş sanayi kenti özelliğine sahip illerdeki firmaların katıldığı fuarda 225 firmanın standı açtı.

Başkan Karaosmanoğlu’ndan Standımıza Ziyaret

DOMİF2013 Fuarı’ındaki tanıtım standımız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından ziyaret edildi.

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Mustafa Çöpoğlu ve Genel Sekreterimiz Mümtaz Uzun tarafından karşılanan Karaosmanoğlu’na sendika çalışmalarımız hakkında bilgi verildi.

Kocaeli Büyükşehir olarak sendika çalışmalarımızı ciddiyetle takip ettiklerini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu Domif13 Fuarı’na karşı gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirdi.

NUSRET YAZICI (1294 x 701)

Nusret Yazıcı’dan Anlamlı Ziyaret

Domif Fuarı’nı ziyaret eden İş-Kur Genel Müdürü Nusret YAZICI standımızı ziyaret ederek sendikamız hakkında bilgi aldı. ş-Kur Genel Müdürü Nusret YAZICI, Kocaeli İş-Kur İl Müdürü Öztekin KAŞUKÇİ ve beraberindeki heyet Genel Sekreter Yardımcımız Yahya Bilgin tarafından karşılandı. Standımızı ziyaret eden Nusret Yazıcı’ya çalışmalarımız hakkında bilgi verildi.