BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
813
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
33
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
12
GÜNCELLENME TARİHİ: 01.07.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Sendikamızdan Üyelerine Eğitim Semineri…


10 Eylül Pazartesi 2007.

 

 

Sendikamız YERELSEN,  31 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında, Balıkesir-Altınoluk’ta üyelerine “Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler” konulu Eğitim Semineri düzenledi. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet BARCA’nın konuşmacı olarak katıldıkları  eğitim seminerine ilgi oldukça yoğundu.

 

Genel Başkanımız Münir KARALOĞLU, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili İlyas ŞEKER, YERELSEN Başkan vekili Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ersin YAZICI, YERELSEN Genel Sekreteri Av. Halil ÜSTÜNDAL, üyemiz kuruluşların Belediye Başkanları ve şirket Genel Müdürlerinin katıldıkları  seminerin ilk günü Genel Başkanımız Münir KARALOĞLU açılış konuşması yaptı.                                                


 


Münir KARALOĞLU, açılış konuşmasında, YERELSEN’in kuruluş amaçlarını;

-Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uzman/profesyonel bir ekip ile yürüterek, Belediye Başkanlarının esas işleriyle ilgilenip ayrı bir uzmanlık gerektiren bu konuda gereksiz vakit kayıplarını önlemek,


-Belediye yönetimlerinin görüşmelerde zafiyete düşmelerini engellemek,


-Üye kuruluşları arasında işbirliği ve güç birliği oluşturmak,


-Üyelerimizin insan kaynakları ve personel birimlerine Toplu İş Sözleşmeleri dönemi dışında da hukukî ve uygulamaya yönelik destek olmak’’ şeklinde özetleyen KARALOĞLU, bu amaca yönelik olarak YERELSEN tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda, Toplu İş Sözleşmelerinde yapılan değişikliklerden bahsetti. Bununla ilgili olarak, sözleşmelerde yer alan ve YERELSEN üyelerini bağlayan, yasal dayanağı bulunmayan ve uygulama imkanı da olmayan hükümlerin Toplu İş Sözleşmesi metinlerinden çıkarıldığını belirtti.


           


KARALOĞLU, ayrıca, YERELSEN Koordinatörlüğünde yürütülen Yerel İş Barışı Projesi kapsamında Kocaeli’deki işçi-işveren temsilcilerine yönelik eğitim seminerleri ile işçi-işveren arasındaki sosyal diyaloğun geliştirilerek Kocaeli’de çalışma barışına katkıda bulunulduğunu ifade etti.


 


Karaloğlu’nun özellikle Toplu İş Sözleşmelerinde YERELSEN’in üzerinde önemle durduğu konular hakkında vermiş olduğu bilgiler başkanlar tarafından dikkatle dinlendi.


 


Seminerin 1. günü Doç. Dr. Mehmet BARCA’nın “Stratejik Yönetim”  konulu sunumunda önce katılımcılara söz verilerek strateji nedir? ve stratejik yönetim nasıl olmalıdır? sorularına cevap aranmaya çalışıldı. Daha sonra, BARCA, stratejik yönetimin olmazsa olmaz ilkeleri hakkında bilgilendirmede bulunarak konuşmasını tamamladı.


 


Seminer programının ikinci günü Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ, hazırlamış olduğu “Yönetimde Güncel Konular” konulu karikatürlerle zenginleştirilmiş sunumunda, yönetimde karşılaşılan sorunlara katılımcıların değişik açıdan bakmalarını sağlamış, bu sorunların üstesinden nasıl gelinebileceği konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Daha sonra, bir kuruluşun değişimi gerçekleştirebilmesi için takip etmesi gereken 8 adım üzerinde duruldu. Son olarak da, ERDOĞMUŞ, kurum içinde gerek yöneticilerin gerekse çalışanların motivasyonunu ve memnuniyetini etkileyen faktörler üzerinde durarak sunumunu tamamladı.


 


Seminer programının 3. gününde ise, hocalarımız Nihat ERDOĞMUŞ ve Mehmet BARCA birlikte bir sunum gerçekleştirerek katılımcıların da görüşlerini belirttiği uygun bir ortamın oluşmasını sağladılar.


 


           Seminer boyunca Hocalar ve Katılımcılar, güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlar ve çözüme ilişkin fikir birliğinin oluşmasına katkıda bulunmuşlardır.