BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Serdivan Belediyesi’nde Görüşmeler Başladı


26 Şubat Pazartesi 2018.

Servidan Belediyesi’nde 60 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi için görüşmeler başladı. Belediyenin hizmet binasında 7 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen ilk toplantıda işveren vekili sıfatı ile Yerelsen de yer aldı.

Yerelsen’in çeşitli temaslarının ardından olumlu bir havada başlayan görüşmelerde Serdivan Belediyesi’ni İnsan Kaynakları Müdürü İbrahim DOĞAN, Mali Hizmetler Müdürü Osman ÇEVİK temsil etti. Yerelsen uzmanları Cavit TOKPINAR ve Melih KURAN ile Yerelsen Danışmanı Ertuğrul ÖZCAN’da görüşmelerde yer aldılar. Toplantıda işçi tarafını temsil eden Hizmet-İş’ten ise Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut GÖKDEMİR, Sakarya Şube Mali Sekreteri Ertuğrul ÇAKMAK, Sakarya Şube Personeli Ertuğrul AKTAŞ, Sakarya Şube Disiplin Kurulu Güley ERSOZ, işyeri sendika baştemsilcisi Sezgin KURT ve işyeri sendika temsilcisi Emiray YILDIZ iştirak ettiler.

Toplu iş sözleşmesi toplantısının başlangıcında yapılan temenni konuşmalarının ardından işçi sendikasının hazırladığı 79 asıl ve 1 ek maddeden oluşan taslak toplantıda konuşulurken, ilk 15 maddesi ise aynen kabul edildi.