BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Sigorta Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı


23 Nisan Cumartesi 2011.

27.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 2019 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.).

Buna göre 2019 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı) SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)
01.01.2019 – 31.12.2019 2.558,40 TL 19.188,00 TL


B- 2019 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları

Asgari Ücret Brüt Günlük TL Brüt Aylık TL
01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 85,28 TL 2.558,40 TL

 İşverene Maliyeti:

BRÜT ÜCRET (AYLIK) 2.558,40
SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14) 358,18
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1) 25,58
GELİR VERGİSİ MATRAHI 2.174,64
HESAPLANAN GELİR VERGİSİ 326,2
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 191,88
ÖDENECEK GELİR VERGİSİ 134,32
DAMGA VERGİSİ (% 0,759) 19,42
NET ÜCRET 2.020,90
SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5)* 396,55
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2) 51,17
TOPLAM MALİYET 3.006,12

*SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

C- 2019 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak “Asgari Geçim İndirimi” İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 2.558,40 TL = 30.700,8 TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

Çalışanın Medeni Durumu 2019 yılı aylık indirim tutarı (TL)
Bekar 191,88
Evli, eşi çalışmıyor 230,26
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu 259,04
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu 287,82
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu 326,20
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu 326,20
Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu 326,20
Evli, eşi çalışıyor 191,88
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu 220,66
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu 249,44
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu 287,82
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu 307,01
Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu 326,20
Boşanmış 191,88
Boşanmış, 1 çocuklu 220,66
Boşanmış, 2 çocuklu 249,44
Boşanmış, 3 çocuklu 287,82

 

Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.