BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ’NDE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sendikamız üyelerinden Söğütlü Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. 26 Mart 2013 tarihinde başlayan görüşmelere Söğütlü Belediyesi’ni temsilen Yerelsen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun, sendikamız uzmanlarından Mete Bilgin ve Hasan Tenlik katıldı. Söğütlü Belediye Başkanı Ertuğrul Özcan’ın da hazır bulunduğu toplantıya Söğütlü Belediyesi’nde örgütlü bulunan Belediye İş sendikasından Osman Şar, Belediye İş Şube Mali Sekreteri İbrahim Varol, sendika üyeleri ve işyeri temsilcisi katıldı.