BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
760
2022'DE
BAĞITLANAN TİS
57
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
23
GÜNCELLENME TARİHİ: 07.04.2023

YERELSEN’DE ARAYIN:

Taraklı’da Anlaşma Sağlandı

Sendikamızın üyelerinden Sakarya’nın Taraklı Belediyesi’nde uygulanmak üzere akdedilecek yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nihayete erdi. Taraklı Belediyesi’nde işveren adına görüşmelere katılan sendikamız ile Hizmet İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi 13 Şubat 2017 tarihinde taraflar arası mutabakatla masada bağıtlandı.

Sendikamız ile Hizmet İş Sendikası yetkilileri arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi anlaşma toplantısında Taraklı Belediyesi’ni Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ve Muhasebe Personeli Özcan Koylan temsil etti. İşveren vekili olarak YERELSEN adına sendikamız uzmanlarından Yavuz Altınışık, Cavit Tokpınar ve sendika danışmanı Ertuğrul Özcan da anlaşma toplantısında yer aldı.

İşçi sendikasından ise Hizmet İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı M. Mesut Gökdemir’in yanı sıra sendika yetkililerinden Ertuğrul Aktaş ve işyeri temsilcisinin de hazır bulunduğu imza sonrasında Başkan Tacettin Özkaraman 80 maddeden oluşan ve iki yıllığına yapılan yeni dönem toplu iş sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diledi.