BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Temennimiz Sağ Salim Kurtarılmalarıdır


8 Kasım Cumartesi 2014.

Soma faciasından sonra Ermenek’te meydana gelen maden ocağı kazası yüreklerimize bir kez daha ateş düşürmüş ve tüm Türkiye’yi derinden üzmüştür. 28 Ekim tarihinden bu yana ocakta mahsur kalan 18 işçimizin sağ salim kurtarılması için sürdürülen çalışmalar sonunda iki işçimizin cenazesine ulaşılmış ve umutlarımız her geçen gün azalmaya başlamıştır.

Özellikle maden ocaklarında yaşanan kazaların sık gündeme gelmesi çalışma hayatındaki eksikliklerin yeniden gözden geçirilmesi gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu tür faciaların bir daha yaşanmaması için insan odaklı yeni güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesi kaçınılmazdır. İş sağlı ve güvenliği meselesinin hemen her alanda kültürel bir olgu olarak hayatımıza girmesi olmazsa olmazlarımızın arasına girmelidir.

Diğer yandan maden işletmelerinin tamamen kâr mantığıyla çalıştırılması, güvenliğe yönelik tedbirlerin ikinci plana atılması, denetçi olarak atanan iş güvenliği uzmanlarının bu alanda yeterince uzman olmaması, mevcut iş sahalarının günümüz standartlarına uygun teknik donanımdan uzak tutulması gibi birçok etken ölümcül kazalara adeta davetiye çıkarmış ve bu acı tablolarla karşılaşmamıza sebep olmuştur.

Ölümlerin bir daha yaşanmaması adına tüm çalışma sahalarının güvenlikli donanıma ulaştırılması, kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi ve iş güvenliğinin bir kültür olarak gündemimize yerleşmesi gerekmektedir. Güvenli çalışma koşullarının, eğitim ve teknolojik yenilenmenin günümüz standartlarına uygun hale getirilmesi bu tür faciaların önüne geçecektir.  Tüm bunlar dolayısıyla bu müessif kazada hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet diliyor, mahsur durumda kalanların bir an evvel sağ salim kurtarılarak ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Zeki TOÇOĞLU

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası Genel Başkanı