BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Oranları ( 2019)

ÜCRETLİLERDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2019)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

2019 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

18.000 TL’ye kadar % 15
 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası   % 20
 98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası % 27
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde

148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası

 

% 35

DAMGA VERGİSİ

2019’de uygulanacak damga vergisi oranı ; % 07,59