BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Oranları ( 2023)


7 Ocak Salı 2020.

ÜCRETLİLERDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2023)

2023 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

2023 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Gelir dilimleri Vergi oranı (%)
 

70.000 TL’ye kadar

 

15

 

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası

 

20

 

370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası

 

 

27

 

1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası

 

 

35

 

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası

 

 

40

 

Damga Vergisi (2023)

Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar  

 

Binde 7,59