BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
780
2022'DE
BAĞITLANAN TİS
74
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
29
GÜNCELLENME TARİHİ: 04.12.2023

YERELSEN’DE ARAYIN:

Üyelik Aidatı

YERELSEN Ana Tüzüğünün 29. Maddesi hükmü ile sendikamızın 6. Olağan Genel Kurulunda alınan karar uyarınca üyelerin ödemesi gereken yıllık üyelik aidatı tabanın brüt 5 asgari ücret olması kaydıyla, Belediye Başkanlıkları ve Sular İdaresinde %30’unun, Üniversiteler, Kalkınma Ajansları ve İl Özel İdarelerinde %35’inin, Belediye Şirketleri ve Kamu Şirketleri için %6’sının 12 ay ile çarpımı şeklinde uygulanmakta, yıl içerisinde ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki taksitte ödenmektedir.