BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

Üyelik Aidatı

YERELSEN Ana Tüzüğünün 29.Maddesi hükmü ile Sendikamızın 5.Olağan Genel Kurulunda alınan karar uyarınca üyelerin ödemesi gereken yıllık üyelik aidatı çalışan her işçi için günlük yasal asgari ücretin Belediye Başkanlarında, Sular idaresinde, Kalkınma Ajanslarında vb. için %30’unun, Belediye Şirketleri ve Kamu Şirketleri için % 5’inin 12 ay ile çarpımı şeklinde uygulanmakta, yıl içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksitte ödenmektedir.