BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

VİZYON, MİSYON, İLKELER

Vizyonumuz

Yerel yönetimlerde, üyelerimizin ve çalışanlarımızın müşterek yararları doğrultusunda, işyerlerimizde çalışma barışını temin etmek, sürekli ve yaygın kılmaktır.

Misyonumuz

Yerel yönetimlerde, işvereni ve işgöreni ile işbirliği ve dayanışma içersinde, kamu yararını, verimliliği ve rekabet edebilirliği gözeterek, adil, dengeli ve sürekli çalışma barışı tesis etmek, güven ve diyaloğa dayalı hizmet sunmaktır.

İlkelerimiz

  • Emeğin en kutsal değer olduğuna inanırız.
  • Alın teri kurumadan emeğin karşılığının verilmesini benimseriz.
  • Elimizdeki imkanları çalışanlarımızla zevkle paylaşırız, olmayanın sözünü vermeyiz.
  • Tüm karar ve eylemlerimizde, katılımcılık, güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik önceliğimizdir.
  • Liyakat, verimlilik ve rekabet edebilirlikten ödün vermeyiz.
  • İşbirliği, dayanışma ve diyalogdan yanayız.
  • Hizmetlerimizde, gençlerimizin, kadınlarımızın ve engelli çalışanlarımızın önceliği vardır.
  • Üyelerimizin ve çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişimini destekleriz.
  • Hizmetlerimizi sunarken bilimden yararlanır, profesyonellikten ve adaletten ayrılmayız.