BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
760
2022'DE
BAĞITLANAN TİS
57
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
23
GÜNCELLENME TARİHİ: 07.04.2023

YERELSEN’DE ARAYIN:

YALOVA’DA İHALE MEVZUATI KONUŞULDU

Sendikamız, Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili eğitim semineri vermek amacıyla Yalova Thermalium Wellness Park Otel’de  belediye personellerini ağırladı. IMG_1785

11-12 Mayıs tarihleri arasında Yalova Thermalium Wellness Park Otel’de belediye personellerine yönelik düzenlenen eğitim, Sayıştay Başdenetçisi Ferhat Gündüz tarafından verildi. Program başında açılış konuşması yapan Genel Başkan Vekilimiz Dr. Mustafa Çöpoğlu; sendikamız tarafından düzenlenen bu tür eğitimlerin belediye personeli için son derece önemli olduğuna vurgu yaparak bu tür faaliyetlere sendika olarak büyük önem verdiğimizi ifade etti. Açılış konuşmasından sonra eğitime başlayan Sayıştay Başdenetçisi Ferhat Gündz, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde sık sık değiştirilen Kamu İhale Mevzuatı’nın yeni dönemdeki getirileri hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunarak mevzuat kapsamında ele alınan düzenlemeler hakkında önemli bilgiler verdi. Verilen eğitim, Kamu İhale Mevzuatı’nın Genel İlkeleri, Destek Hizmetleri Olarak Personel Çalıştırmayla Alakalı Yapılan Değişikliklerin Uygulanması, Teknik Şartname Hazırlanması, Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Tespit Edilmesi, Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Tespit Edilmesi, Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti, İhale Onayının Alınması gibi konu başlıkları altında değerlendirildi.

IMG_2027

Kamu İhale Mevzuatı hakkında belediye personeline eğitim vermeyi amaçlayan seminer, Ferhat Gündüz’ün dikkat çekici anlatımıyla oldukça verimli geçti. Daha çok soru cevap şeklinde geçen eğitim, gerek eğitimcinin performansı gerekse anlatılan konuların çekici bir üslupla aktarılması bakımından katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

IMG_2025

İki gün süren seminere, sendikamıza üye belediyelerin birim müdürleri, şef ve teknik personelden oluşmak üzere toplam 110 kişi katıldı. Eğitim sonrasında Thermalium Wellness Park Otel’in imkânlarından yararlanan katılımcılar verilen eğitimden son derece memnun kaldıklarını beyan ettiler. İnteraktif ortamda hazırlanan eğitim, katılımcıların yönelttiği soruların cevaplandırılmasıyla son buldu.