BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 04.04.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerel İş Barışı Kongresi Konuşmacıların Tebliğleri


12 Eylül Çarşamba 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendikamız ve Hizmet-İş Sendikası ortaklığında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki ile gerçekleştirilen Yerel İş Barışı Kongresi kapsamında düzenlenen çalıştay ve panellerde konuşmacı olarak katılan hocalarımızın sunmuş oldukları Tebliğ Metinleri;

 

  

Paralel Çalıştaylar

1. İş Yeri Kurullarının Etkinleştirilmesi:   

Moderatör     : Yrd. Doç. Dr. İbrahim Subaşı

Tebliğ           Mehmet Koçak 


2. Sosyal Diyalog; Kurumsallaşma Çabaları ve İşyeri Barışı:

            Moderatör     : Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Şenkal


            Tebliğ           : Doç. Dr. Zeki Parlak


3. Meslekî Gelişim:


            Moderatör     : Doç. Dr. Yusuf Bayraktutan


            Tebliğ           : Dr. Osman Yıldız (Sunum Dr. Osman Gür tarafından yapılmıştır.)


4. Türkiye’de Sendikacılık; Yapısal Sorunlar ve Tartışmaları:


            Moderatör     : Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu


            Tebliğ           : Yrd. Doç. Dr. Betül Urhan


5. İş Sağlığı ve Güvenliği:


            Moderatör     : Yıldız Üner


            Tebliğ           : Lütfi Alpsoy


 

Paneller

Panel-I AB Müzakere Süreci ve Türk Çalışma Yaşamına Etkileri


Oturum Başkanı        : Prof. Dr. Metin Kutal


Tebliğler                 : Doç. Dr. Süleyman Özdemir


                              Aziz Çelik


 


Panel-II Sendikal Hareket ve Yapılanma Tartışmaları

Oturum Başkanı        : Prof. Dr. Metin Kutal


Tebliğler                 : Prof. Dr. Engin Yıldırım


                              Yrd. Doç. Dr. Sayım Yorgun